Krajania a krajanské organizácie

 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika

Slovenská republika Monty

Slovenská republika Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do severnej Ameriky

Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV)

Slovenská republika Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika NAVISDAT,s,r,o

Slovenská republika Nexteria Global Hub

Slovenská republika Občianske združenie FS HORNÁD

Slovenská republika Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

Slovenská republika One Slovak Family

Slovenská republika OZ ,,Zober loptu, nie drogy"

Slovenská republika OZ Duša Fujary

Slovenská republika OZ Lackovci

Slovenská republika Patrik Buda

Slovenská republika Pavol Datko

Slovenská republika PhDr. Marián Pauer

Slovenská republika Pohronské osvetové stredisko

Slovenská republika Portál Slovákov v zahraničí

Slovenská republika Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská republika Prezidentka Slovenskej republiky

Slovenská republika Priatelia Grófa Beňovského

Slovenská republika Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici Slovenskej

Slovenská republika Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky - RVKO

Slovenská republika Rádio LUMEN, spol. s r.o.

Slovenská republika Radio Slovakia International

Slovenská republika Roman Švihorík

Slovenská republika Rozhlas a televízia Slovenska - RTVS

Slovenská republika Slovak Global Network

Slovenská republika Slovakia.travel

Slovenská republika Slovakiana - portál kultúrneho dedičstva Slovenska

Slovenská republika Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu - SlovakAid (SAMRS)

Slovenská republika Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)

Slovenská republika Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)

Slovenská republika Slovensko-Kórejská Spoločnosť

Slovenská republika Slovensko-rakúska Obchodná Komora

Slovenská republika Spoločnosť prof. Martina Slivku

Slovenská republika Spolok Slovákov v Bulharsku

Slovenská republika Spolok Slovákov z Bulharska

Slovenská republika Spolok slovenských spisovateľov

Slovenská republika SPORT legal, s.r.o

Slovenská republika SrdcomDoma

Slovenská republika Štátny pedagogický ústav ŠPÚ

Slovenská republika Teach For Slovakia

Slovenská republika Thalia Teatro

Slovenská republika Turčianska galéria v Martine

Slovenská republika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská republika Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Slovenská republika Úrad vlády Slovenskej republiky

Slovenská republika VisionPro Media, s.r.o.

Slovenská republika Vlasta Moman

Slovenská republika Základná škola kráľa Svätopluka - Nitra

Slovenská republika Združenie Modrý aniel

Slovenská republika Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov

Slovenská republika Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov

Slovenská republika Zuzana Drugová


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com