Výbava do technického kabinétu

 

Organizátor

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

220

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup nástrojov pre spracovanie dreva.

Očakávaný prínos projektu

Kabinet bol už podporený USŽZ pred 4 rokmi, teras chceme pokračovať a zvýšiť kvalitu paraktickéj práce ktorú žiaci absolvujú po pláne a programe.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
450 € 0 € 2,05 € 0,45 € -

Žiadosť číslo 1136/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com