Krásna záhradka

 

Organizátor

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

254

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup kosačky pre udržiavanie školského trávnika

Očakávaný prínos projektu

Údržbou trávnika školy zlešime okolie školy, žiaci dostanú väščí pristor pre hru a športové tereny nový vzhľad.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 0 € 15,75 € 1,60 € -

Žiadosť číslo 1138/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com