Elektronické známky

 

Organizátor

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základná škola Jana Amosa Komenského

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.9.2019 do 14.6.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

220

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

n

Očakávaný prínos projektu

n

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 7 790 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 050 € 400 € 9,32 € 2,05 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0218/RS/2019 (R): Podporená

Požadované položky: nákup tabletov Huawei, bankové poplatky

Schválené položky: nákup tabletov Huawei

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0218/RS/2019

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com