Nákup tlačiarne

 

Organizátor

Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

270

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup technického vybavenia- tlačiarne

Očakávaný prínos projektu

Tlačiareň skvalitní vyučovanie na gymnáziu, prispie k lepšej a kvalitnejšej príprave učiteľov, žiaci budú mať možnosť adekvátnym spôsobom participovať v mimoškolských aktivitách. Na tento spôsob sa tiež prispie k lepšej propagácii gymnázia.

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je nákup tlačiarne, ktorú budú používať učitelia pre prípravu výuky, pre tlačenie záverečních skúšok,žiaci pre tlačenie maturitných prác a pre mimoškolské aktivity a tak tiež by sa propagačný materiál pre zápis žiakov do prvého ročníka gymnázia.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 2 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 650 € 1 650 € 6,11 € 1,65 € 0,0393 €

Žiadosť číslo M178/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com