Modernizácia IT techniky v kabinete výpočtovej techniky

 

Organizátor

Gymnazium Mihajla Pupina Kovačica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Srbsko, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.12.2022 do 31.3.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

220

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup technického vybavenia-10 kompletov PC (cena pre 1 komplet PC je okolo 500 EUR)

Očakávaný prínos projektu

Výuku na našej škole sleduje 220 žiakov-odbori elektrotechnik informačných technol?gii a všeobecné gymnázium. V kabinete Informatiky všetci žiaci na škole sledujú závezný predmet Výpočtovú techniku a informatiku, a žiaci odboru EIT ešte i Základy elektrotechniky, Počitačovú grafiku, Bázu údajov a Programovanie.
Nové technické vybavenie skvalitní vyučovací proces a umožní žiakom nadobudnúť nové vedomosti súvisiace s týmito predmetmi.

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je nákup súčasného PC vybavenia pre kabinet Výpočtovej techniky a informatiky , ktoré používavaju profesori a žiaci v rámci praktickej vyučby na hodinách uvedeného predmetu,lebo súčastné PC ktoré teraz žiaci používaju vo výuke už doslúžilo, a nevyhovuje potrebám modernej výučby lebo svedkami sme zrýchleného vývoja nových technol?gii.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 5 000 € 22,73 € 5,00 € 0,1190 €

Žiadosť číslo M179/RS/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com