Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022

 

Miesto realizácie

Kysáč, Novy Sad, Srbsko, Európa

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

100 000 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Výstava TRON k európskej titule
Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022 prezentuje
krásu slovenského kroja, ako aj rusínskeho,
maďarského, srbského, chorvátskeho, rumunského. Ide
o umelecký etno art projekt jedinečný ktorý bude
prezentovať etno a folklórnu zložku počas celého roka
v kultúrnej titule. Za časť tohto projektu Corona autora
fotograf získal prvú cenu v Rusku v kategórii módna
fotografia.

Očakávaný prínos projektu

Prínos tohto projektu je celoštátny a dokonca celoeurópsky
keďže tento projekt TRÓN je nosným pilierom
prezentovania aj slovenskej kultúry v Srbsku. Do mesta Nový Sad
budú prichádzať mnohé Európske delegácie, hostia a turisti ktorí
budú spoznávať krásy Európskeho mesta kultúry - Nového Sadu, cez tradíciu, etno a folklór, ako
aj spoznávanie kultúry Slovákov, ktorí žijú v Meste Nový Sad a na periférii v Kysáči. Taktiež sa bude konať aj turneja po Srbsku. Ako aj veľkolepá prezentácia vo Francúzsku.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 100 € 0 € 122,00 € 0,00 € -

Žiadosť číslo 1107/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Iné - Bankove poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com