Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči

 

Miesto realizácie

Dr. Janka Gombára 148, Kysáč, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

5 000

Počet zasiahnutých

50 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Kapitálno-turistický projekt významný pre mesto Nový Sad a celú slovenskú národnostnú menšinu žijúcu v Srbsku. Kultúrne centrum Kysáč dostálo od mesta Nový Sad na použivanie starý dom pre otvorenie Etno domu a múzeum starých vecí z Kysáča a Vojvodiny. Starý dom je vo veľmi v zlom až dezolátnom stave. Dom je vystavaný v roku 1908 a je posledný v takom štýle stavby z čias Rakúsko-úhorska. Pozemok a dom je veľký tak okrem výstavy sa bude môcť v ňom vítať hostín a delegácie, ktoré navštevujú Kysáč a Nový Sad a tiež sa budú môcť realizovať aj rôzne literárne, divadelné a folklórne programy.
Potrebná je kompletná rekonštrukcia celého domu od základu až po strechu.

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie starej vojvodinskej architektúry domov, starých vecí, ktoré sa používali v domácnosti, nábytku a Slovenských krojov z Kysáča a iných slovenských miest z Vojvodiny.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 20 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
92 100 € 20 000 € 18,42 € 1,84 € 0,4762 €

Žiadosť číslo 0957/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Výmena strechy a odkvapového systému na celom objekte (materiál a práca): 32.000 € Výroba foriem podľa starých originálov pre maľovanie starou technikou a maľovanie celého objektu (materiál a práca): 25.000 € Staré rekvizity z počiatku 20. storočia: 15.000 € Tesárske práce (práca a materiál), murárske práce (práca a materiál), elektroinštalatérske práce (práca a materiál), stolárske práce na rekonštrukcii a výroby okien a dverí (práca a materiál): 20.000 € Bankove poplatky: 100 €

Schválené položky: schválené položky: strecha a okná

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0957/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com