15. festival Zuzany Kardelisovej

 

Miesto realizácie

Kultúrne centrum Kysáč, Kysáč (Srbsko)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.11.2018 do 4.11.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

12 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Festival Zuzany Kardelisovej je festival slovenských ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami zobrazujúcimi postavenie a poslanie ženy v spoločnosti. Festival je venovaný Zuzane Kardelisovej, bývalej herečke a režisérke z Kysáča. Festival prebieha každoročne a je súťažného charakteru.
Na základe podpísanej dohody o spolupráci Festivalu Aničky Jurkovičovej (Nové Mesto nad Váhom) a Festivalu Zuzany Kardelisovej (Kysáč) výherca jedného festivalu má právo súťažiť na druhom festivale a to je najzávažnejšou podstatou Festivalu Zuzany Kardelisovej, umožniť zahraničným divadelným ochotníkom, aby na festivaloch v Slovenskej republike vystupovali nie len ako hostia, ale aj v súťažnej kategórii.
V ustanovizni sa snažíme zostať dôsledný v spĺňaní stanovených cieľov, znamená to zachovať si materinský jazyk, kultúru a tradíciu našich predkov. Vytvoriť divadelné predstavenie je jednou z ťažších čiže komplexnejších foriem kultúrneho vyjadrovania, ale vďaka spolupráci so Slovenskou republikou divadelné súbory z našich slovenských prostredí sú motivovaný urobiť kvalitné predstavenie a získať šancu predstaviť sa obecenstvu na Slovensku.
Organizačný výbor volí odbornú trojčlennú porotu, ktorá podáva súvahu o predstaveniach vo forme rozhovorov (po skončení každého predstavenia), ako i celkovú súvahu festivalu.
Odborná porota udeľuje ceny: Cenu za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej, Osobitnú cenu KIS Kysáč, Cenu Zuzany Kardelisovej, za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale a Cenu za prácu ženskej osoby pri realizácii predstavenia.
Harmonogram:
1. deň (štvrtok):
• otvorenie festivalu
• súťažiace predstavenie
2. deň (piatok):
• pietna pamiatka pri hrobke Zuzany Kardelisovej na kysáčskom cintoríne
• otváranie výstavy s tematikou ženy v Klube
• dve súťažiace predstavenia
3. deň (sobota):
• dve súťažiace predstavenia
4. deň (nedeľa):
• súťažiace predstavenie
• zhodnotenie festivalu a udelenie cien
• hosťujúce predstavenie
Priemerne na festivale súťaží 6 divadelných súborov zo Srbska a jeden zo Slovenskej republiky (výherca Festivalu Aničky Jurkovičovej) a na záver účinkuje hosťujúci súbor.

Očakávaný prínos projektu

Na základe podpísanej dohody o spolupráci Festivalu Aničky Jurkovičovej (Nové Mesto nad Váhom) a Festivalu Zuzany Kardelisovej (Kysáč) výherca jedného festivalu má právo súťažiť na druhom festivale a to je najzávažnejšou podstatou Festivalu Zuzany Kardelisovej, umožniť zahraničným divadelným ochotníkom, aby na festivaloch v Slovenskej republike vystupovali nie len ako hostia, ale aj v súťažnej kategórii.
Na festivale vystupujú súbory zo Srbska, Rumunska a Slovenska. Festival Zuzany Kardelisovej im umožňuje aby sa zoznámili, nadviazali kontakty a navzájom medzi sebou ďalej na poli kultúry spolupracovali a prehlbovali vedomie jedny o druhých.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 700 € 1 000 € 8,50 € 0,14 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0622/RS/2018 (R): Podporená

Požadované položky: ubytovanie a stravovanie pre hosťujúci súbor zo Slovenska 800, odborná porota 300, odmeny pre výhercov 200, tlač pozvánok, plagátov, diplom: 100, predtlačová príprava pozvánok, plagátov, diplom 100, zahláška na TV 100, bankové poplatky 100

Schválené položky: ubytovanie a stravovanie pre hosťujúci súbor zo Slovenska, tlač pozvánok, plagátov, diplom, predtlačová príprava pozvánok, plagátov, diplom, zahláška na TV 100, bankové poplatky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0622/RS/2018

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Vybavenie javiska -svetelná technika pre scénické svietenie - od 1.6.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rekonštrukcia a modernizácia objektu divadelnej sály Domu kultúry v Kovačici - od 1.5.2022 do 1.10.2022

Srbsko Rockový album vojvodinských Slovákov - od 1.7.2022 do 1.10.2022

Srbsko Socha Zuzky Medveďovej - od 1.4.2022 do 5.10.2022

Srbsko 4. bienále Majstri fotografie - od 18.9.2022 do 18.10.2022

Srbsko Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci - od 20.3.2022 do 23.10.2022

Srbsko Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň - od 28.5.2022 do 28.10.2022

Srbsko Kubányovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 10.5.2022 do 25.11.2022

Srbsko Staré maliarske valčeky - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Rekonštrukcia tradičných slovenských krojov z Aradáča - od 4.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko 7.bienále slovenských výtvarníkov amaterov - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko Svetový kalendár 2023 on line - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Srbsko TRÓN kapitálna fotomonografia - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022 - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Vytváranie podmienok pre prácu v zimnom období - od 1.5.2022 do 30.11.2022

Srbsko Postoje vojvodinských Slovákov voči celomenšinovým hudobno-folklórnym festivalom. - od 10.6.2022 do 30.11.2022

Srbsko Tradičná technika tkania a vytkávania na krosnách v obci Selenča (Srbsko) - od 10.3.2022 do 30.11.2022

Srbsko Slovenská grafika v Srbsku - od 1.10.2022 do 1.12.2022

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko XVIII. ročník muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zabespečenie kamery a foto aparáta - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Troja a ja“ - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko „Medzi skutočnosťou a snom, Troja a ja“ - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nakup technickeho vybavenia - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Výskum a príprava materiálu na vydanie publikácie o hudobnom folklóre Slovákov v Pivnici, v Srbsku - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Digitalizačné centrum slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com