Bábkarsky workshop a osvojenia si bábkarských zručností

 

Organizátor

Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec a Nitra

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 7.5.2023 do 4.11.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Bábkarsky workshop - spolupráca medzi Starým divadlom Karola Spišáka v Nitre (SDKSvN) a SVD v Báčskom Petrovci. Workshop by bol určený pre hercov zo SVD v Báčskom Petrovci (približne 10 ľudí) a realizoval by sa na Slovensku. SDKSvN v rámci projektu navrhne dvoch školiteľov a poskytne bábky a priestory na školenie.

Očakávaný prínos projektu

Po ukončení workshopu by bol odprezentovaný výsledok vzájomnej spolupráce.
Preskúmané, ako funguje umenie bábkového divadla v predstavení, života vo vnútri objektu prostredníctvom workshopu založeného na predstavení.
Oboznámenie sa s teóriami a výzvami v oblasti bábkového divadla a herci si rozšíria svoje myslenie o bábkovom divadle, objektovom divadle a predstavení. Tento workshop bude úvodom do nasledovného workshopu, ktorý bude zameraný na prácu s divadelným režisérom v javiskovom priestore a v bábkovom predstavení, čo je úvodom a iba začiatok práce bábkového predstavenia a možnože divadla v Petrovci.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
16 860 € 0 € 1 124,00 € 33,72 € -

Žiadosť číslo 0797/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti - od 19.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov - od 13.5.2024 do 1.7.2024

Srbsko Kúpa prensového počítača a tlačiarne pre potreby FF Tancuj, tancuj... - od 30.5.2024 do 18.7.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko 8.bienále slovenských výtvarníkov amaterov v Srbsku - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Zachovávajme slovenské ľudové piesne - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Údržba web stránky KUS Jána Kollára - od 31.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com