Informácie o workshope UMELECKÝ PREDNES, projekt MY SME v Báčskom Petrovci

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 17.11.2023 do 26.11.2023

Oblasť

Vzdelávanie

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Dobrý deň,

Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci je súčasťou medzinárodného projektu MY SME v spolupráci s Metodickým centrom UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a má vzdelávací charakter v témach umeleckého prednesu, tvorivej dramatiky a divadelných aktivít. Cieľom je vzdelávať deti, mládež a pedagógov. Účastníci majú tak jedinečnú možnosť získať cenné vedomosti, praktické skúsenosti a užitočné informácie. Výsledkom workshopov bude 10 krátkych didaktických filmov, ktoré budú slúžiť k ďalšej nadstavbe vzdelávania v spomínaných témach.

Vzdelávacie workshopy sa budú týkať oblastí:

a., umelecký prednes

b., divadelné workshopy - tvorivá dramatika, herecký workshop a javiskový pohyb (informácie zašleme čoskoro)

Termíny workshopu umeleckého prednesu:

1. termín: 17. - 19. 11. 2023

2. termín: 24. - 26. 11. 2023

!!! Pre kontinuitu workshopu je nevyhnutné zúčastniť sa obidvoch termínov !!! Workshop bude prebiehať v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci

Cieľ: Základy správnej výslovnosti a hygiena rečového aparátu. Kritéria pre hodnotenie umeleckého prednesu. Vytvorenie manuálu pre výučbu (vedenie žiaka) k umeleckému prednesu.

Lektorkou je Mgr. art. Renata Jurčová

Viacej informácií a prihláška na linku: forms.gle/FymXf28Jyxy9YzQx8

Uzatváranie prihlášok je do 13.11.2023

 

Viac informácií:

https://forms.gle/FymXf28Jyxy9YzQx8

 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com