Adaptácia miestností Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci

 

Organizátor

Slovenské vojvodinské divadlo

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 20.3.2022 do 23.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

7 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Projektom sa bude upravovať 150 m2 suterénu. V suterénnom priestore sa má existujúci nefunkčný priestor prispôsobiť a získať priestor pre skúšky, stretnutia a yasadnutia, literárne posedenia, vzdelávanie a pod. a časom keď sa i technicky naplní priestor bude to priestor malej scény divadla, čo je hlavným cieľom. Práce sa budú konať v súlade s tým aby sa dostal funkčný priestor: demontáž laminátu, keramických obkladačiek a betónovanie a vyrovnávanie podlahy ako i dlažba novými keramickými obkladačkami, búranie stien a murovanie stien a omietanie starých stien, opkladanie stropu vrstvou kamenej vlny, maľovanie všetkých stien a stropu .2020 roku časť priestoru je renovovaná z prostriedkov Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a za účasati obce Báčsky Petrovec. V roku 2022 v pláne je ukončiť v priestore stavebne a remeselnícke práce, sanitárne a elektroenergetické inštalácie. v roku 2023 aby sa v priestore postavila malá scéna s technickým vzbavením a stoličky pre divákov.

Očakávaný prínos projektu

Po realizácii projektu dostane sa 150 m2, ktorý bol v budove prítomný a nebol využitý. Po realizácii projektu bude mať divadlo kvalitný priestor a viac funkcií - umožní väčšiu účasť a bohatší repertoár divadla, združení a iných kultúrnych inštitúcií. Priestor sa bude môcť využívať viacúčelovo, ako súčasť divadla ale i samostatne. Adaptáciou budú zachované základy a steny, ktoré presakujú a budova uprostred mesta nezlyhá a bude funkčnejšia.

Dodatočné informácie

Predstavenia malej formy su organizované na Veľkej scéne a vtedy sa postavujú konštrukcie pre sedenie divákov. Z druhej strany posedenia, zasadnutia, seminary, skúšky a pod.sú v predsieni divadla. Dá sa i tak realizovať program, ale niekedy to narušuje činnosť divadla. Adaptáciou priestoru sa budú môcť organizovať niekoľko podujatí a v kratšej dobe. Dá sa i tak realizovať malá scéna, ale niekedy to narušuje činnosť divadla.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
23 731 € 17 000 € 47,46 € 3,39 € 0,4048 €

Žiadosť číslo 0678/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: materiál a práce súvisiace so stavebnými prácami, remeselníckymi prácami, sanitárnym vybavením, elektroenergetickými prácami, odbornými službami - inžinier, bankové trovy

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0678/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com