Nový život-časopis pre literatúru a kultúru

 

Organizátor

Slovenské vydavateľské centrum

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 25.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

predtlačová priprava a tlač časopisu, grafické práce,lektúra a korektúra, autorský honorár pre redaktora časopisu

Očakávaný prínos projektu

Casopis pre literatúru a kultúru Nový život, v prvom rade sleduje bežnú literárnu produkciu vojvodinských Slovákov. Nový život číta slovenská vojvodinská inteligencia, stredoškoláci a študenti

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2023: 8 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 900 € 2 000 € 295,00 € 5,90 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0011/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0011/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com