Národný kalendár 2024 - ročenka

 

Organizátor

Slovenské vydavateľské centrum

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2024 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

predtlačová príprava a tlač ročenky Národný kalendár, lektúra a korektúra, graficka uprava, autorský honorár

Očakávaný prínos projektu

Národný kalendar vyjde po 103.krát čo svedčí o vínimočnom význame tejto ročenky pre slovenskú komunitu nie len v Srbsku.Sú v ňom zahrnuté všetky významné udalosti roka, a ako také poslúžia aj pre dalšie generácie. Kalendár je obľúbený aj v krajanských komunitách v zahraničí a posiela sa najma sekundárnemu vystahovaletstvu v krajinách EU a do zámoria. Podpora Národného kalendára zo strany USZZ je vzácna a uvádza sa podpora na stranach ročenky.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 500 € 2 500 € 110,00 € 1,10 € 0,0595 €

Žiadosť číslo 0009/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0009/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com