Tradičná svadba Slovákov v Pivnici

 

Organizátor

Slovenské vydavateľské centrum

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2021 do 30.9.2021

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

100

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Seriozna štúdia na 200 strán obsahuje velký počet relevantných údajov a nových poznatkov z oblasti etnomuzikologie. Svadobný ceremoniál u Slovákov vo Vojvodine mal niektore zakonitosti, podla ktorých sa svadobné obyčaje konali. Osobytný segment knihy sú komparatívne výskumy svadobných obyčají a repertoáru pivnických Slovákov a tých, ktoré sú zastúpené v iných dedinách vo Vojvodine, kde žijú Slováci.

Očakávaný prínos projektu

Svadobný ceremoniál u Slovákov vo Vojvodine doteraz nebol predmetom podrobnejšieho etnomuzikologickeho výskumu . Preto kniha bude mať velký význam pre študentov, etnologov, etnomuzikologov a ostatných milovnikov tradičných obyčajov Slovákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 900 € 500 € 190,00 € 19,00 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0089/RS/2021 (R): Podporená

Požadované položky: tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);tlmočenie, preklady, korektúra

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0089/RS/2021

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com