Požadovaná krajanská dotácia na jedného plánovaného zasiahnutého

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené
Neefektívne NEpodporené
Efektívne NEpodporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Nový Zéland 15 020 210 71,52 4 020 40 100,50 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 1 000 000 0,00
Česká republika 260 873 734 502 0,36 307 000 569 255 0,54 335 540 1 753 730 0,19 208 965 1 496 360 0,14 288 618 1 015 482 0,28
Srbsko 554 807 5 755 371 0,10 776 519 962 326 0,81 989 776 1 221 736 0,81 644 172 1 929 650 0,33 1 159 418 3 300 182 0,35
Austrália 34 900 12 990 2,69 61 960 18 320 3,38 64 980 29 815 2,18 75 185 71 266 1,05 55 980 89 230 0,63
Maďarsko 385 197 277 452 1,39 362 666 795 501 0,46 409 339 228 869 1,79 312 966 505 228 0,62 447 023 674 788 0,66
Spojené kráľovstvo 96 987 48 083 2,02 130 933 127 305 1,03 244 847 5 763 210 0,04 244 122 206 925 1,18 369 091 479 981 0,77
Ukrajina 12 200 9 570 1,27 19 200 10 480 1,83 77 330 30 296 2,55 26 285 27 694 0,95 11 850 6 126 1,93
Argentína 5 775 1 600 3,61 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 1 576 800 1,97
Slovenská republika 80 950 0 0,00 90 025 162 555,71 93 000 2 150 43,26 49 107 1 016 860 0,05 59 450 23 000 2,58
Kanada 90 580 103 925 0,87 92 260 46 886 1,97 115 962 317 000 0,37 382 398 490 050 0,78 88 280 31 300 2,82
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 950 2,57 2 910 1 000 2,91
Poľsko 231 426 17 811 12,99 343 446 21 260 16,15 336 810 37 560 8,97 300 330 21 700 13,84 66 910 22 100 3,03
Chorvátsko 176 409 90 646 1,95 127 555 90 010 1,42 190 290 93 458 2,04 206 000 54 350 3,79 158 385 48 858 3,24
Rakúsko 9 244 2 532 3,65 36 894 5 832 6,33 64 326 7 620 8,44 32 194 9 877 3,26 26 144 7 971 3,28
Švajčiarsko 12 470 984 12,67 10 900 220 49,55 35 750 1 275 28,04 22 400 4 485 4,99 26 700 7 253 3,68
Nemecko 40 478 15 300 2,65 29 485 8 600 3,43 70 097 20 250 3,46 65 806 10 770 6,11 104 596 22 640 4,62
Luxembursko 7 000 600 11,67 13 200 1 100 12,00 79 850 6 400 12,48 19 000 4 000 4,75 27 500 4 800 5,73
USA 90 184 22 153 4,07 92 490 42 301 2,19 92 956 31 819 2,92 47 628 53 940 0,88 127 994 19 858 6,45
Írsko 73 940 3 060 24,16 69 830 4 510 15,48 98 412 17 100 5,76 69 760 5 500 12,68 84 048 12 850 6,54
Rumunsko 265 800 57 979 4,58 363 370 54 115 6,71 762 190 91 909 8,29 554 810 73 950 7,50 771 410 81 020 9,52
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 50 250 0,07 2 000 250 8,00 4 000 400 10,00
Belgicko 2 700 350 7,71 25 900 1 750 14,80 55 140 6 660 8,28 29 180 2 900 10,06 33 300 3 100 10,74
Francúzsko 85 850 4 350 19,74 61 420 54 750 1,12 66 498 53 973 1,23 64 020 7 253 8,83 26 650 1 830 14,56
Slovinsko 1 700 200 8,50 2 100 150 14,00 1 750 100 17,50 0 0 0,00 1 600 80 20,00
Dánsko 3 750 120 31,25 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 200 29,50
Island 4 270 40 106,75 5 350 40 133,75 8 000 240 33,33 8 000 240 33,33 10 300 340 30,29
Holandsko 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67
Švédsko 3 260 500 6,52 4 850 575 8,43 5 430 1 640 3,31 7 560 750 10,08 7 930 200 39,65
Cyprus 14 420 150 96,13 25 700 850 30,24 23 140 560 41,32 13 700 200 68,50 19 600 300 65,33
Čierna Hora 5 000 250 20,00 12 050 2 620 4,60 30 545 2 440 12,52 14 150 15 650 0,90 3 200 44 72,73
Taliansko 9 720 28 850 0,34 7 020 30 060 0,23 1 750 70 25,00 0 0 0,00 60 189 171 351,98
Libanon 3 500 1 400 2,50 3 000 3 000 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 000 3,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 50 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  2 590 610 7 194 038 0,36 3 087 863 2 852 253 1,08 4 264 378 9 770 640 0,44 3 406 753 6 010 958 0,57 4 057 751 6 856 064 0,59

Oblasť Kultúra

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Austrália 17 400 12 180 1,43 24 500 17 400 1,41 32 430 26 390 1,23 30 005 49 476 0,61 19 975 77 700 0,26
Spojené kráľovstvo 23 357 46 720 0,50 31 088 125 480 0,25 106 232 258 910 0,41 87 585 201 000 0,44 158 432 465 540 0,34
Srbsko 356 946 5 656 484 0,06 357 181 444 873 0,80 598 893 725 606 0,83 316 237 1 525 196 0,21 484 554 1 176 880 0,41
Ukrajina 8 000 5 640 1,42 16 700 8 180 2,04 55 780 30 130 1,85 17 700 27 537 0,64 4 950 6 000 0,83
Maďarsko 172 742 214 684 0,80 129 550 408 704 0,32 162 075 92 244 1,76 84 921 100 910 0,84 192 733 197 725 0,97
Česká republika 201 073 603 302 0,33 213 680 297 905 0,72 242 960 597 890 0,41 123 130 1 088 870 0,11 161 448 151 072 1,07
Kanada 29 300 80 175 0,37 41 460 40 721 1,02 22 540 226 550 0,10 46 378 230 600 0,20 34 660 22 700 1,53
Argentína 4 275 600 7,13 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 1 576 800 1,97
Írsko 24 740 2 600 9,52 23 210 3 900 5,95 48 700 13 700 3,55 30 460 4 400 6,92 24 628 12 200 2,02
Rakúsko 3 700 2 000 1,85 28 550 4 600 6,21 56 782 7 280 7,80 20 300 6 650 3,05 13 500 6 050 2,23
Nemecko 32 478 15 150 2,14 19 785 8 150 2,43 40 003 17 150 2,33 26 256 6 950 3,78 28 746 12 700 2,26
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 950 2,57 2 910 1 000 2,91
Švajčiarsko 7 000 84 83,33 7 200 120 60,00 23 750 975 24,36 16 200 4 185 3,87 19 700 6 638 2,97
Poľsko 197 480 12 001 16,46 291 740 15 900 18,35 283 760 22 400 12,67 280 830 15 600 18,00 49 110 15 600 3,15
Chorvátsko 156 659 51 665 3,03 107 905 53 442 2,02 176 220 56 040 3,14 196 100 18 350 10,69 127 255 38 335 3,32
USA 63 429 9 478 6,69 62 620 19 750 3,17 56 356 6 104 9,23 7 764 1 695 4,58 97 194 18 378 5,29
Rumunsko 130 000 23 029 5,65 239 320 24 825 9,64 561 990 34 999 16,06 354 600 23 040 15,39 248 260 26 148 9,49
Belgicko 2 700 350 7,71 25 900 1 750 14,80 55 140 6 660 8,28 29 180 2 900 10,06 33 300 3 100 10,74
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 200 15,00 3 000 200 15,00 3 300 300 11,00
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 8 000 0 0,00 3 800 1 600 2,38 6 000 500 12,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 50 250 0,07 2 000 250 8,00 2 000 150 13,33
Francúzsko 70 500 1 500 47,00 43 000 52 000 0,83 41 328 51 700 0,80 38 000 1 850 20,54 11 400 600 19,00
Dánsko 3 750 120 31,25 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 5 840 100 58,40 0 0 0,00 2 200 100 22,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 200 29,50
Švédsko 0 0 0,00 2 250 75 30,00 2 630 1 140 2,31 2 730 150 18,20 4 300 100 43,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 8 850 2 200 4,02 4 000 400 10,00 0 0 0,00
Nový Zéland 5 100 150 34,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 3 500 1 400 2,50 3 000 3 000 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 7 200 2 500 2,88 22 675 1 700 13,34 6 350 500 12,70 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 5 320 30 000 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  1 595 079 6 739 312 0,24 1 744 489 1 563 400 1,12 2 624 404 2 230 768 1,18 1 732 341 3 313 359 0,52 1 740 030 2 240 616 0,78

Oblasť Vzdelávanie

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Srbsko 148 276 34 587 4,29 317 333 63 434 5,00 296 463 189 880 1,56 203 274 144 754 1,40 316 374 718 494 0,44
Slovenská republika 0 0 0,00 30 715 162 189,60 85 000 2 150 39,53 17 107 10 760 1,59 3 500 2 000 1,75
Luxembursko 0 0 0,00 6 200 600 10,33 57 000 1 800 31,67 0 0 0,00 20 500 3 600 5,69
Rakúsko 5 544 532 10,42 5 544 532 10,42 7 544 340 22,19 11 094 2 227 4,98 12 644 1 921 6,58
Kanada 24 500 1 150 21,30 39 700 2 165 18,34 63 000 31 450 2,00 296 020 231 450 1,28 40 650 6 100 6,66
Česká republika 38 900 4 200 9,26 36 800 5 600 6,57 45 500 16 300 2,79 42 688 10 490 4,07 56 170 7 090 7,92
Poľsko 14 156 610 23,21 31 706 1 160 27,33 18 850 2 460 7,66 2 400 300 8,00 2 400 300 8,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 250 8,00
Rumunsko 82 800 19 150 4,32 80 450 12 390 6,49 147 600 31 610 4,67 130 210 15 010 8,67 195 950 17 572 11,15
Švajčiarsko 3 270 100 32,70 3 700 100 37,00 12 000 300 40,00 6 200 300 20,67 7 000 615 11,38
Spojené kráľovstvo 73 630 1 363 54,02 99 845 1 825 54,71 135 615 4 300 31,54 156 537 5 925 26,42 210 659 14 441 14,59
Nemecko 8 000 150 53,33 8 000 150 53,33 26 794 1 100 24,36 39 550 3 820 10,35 74 250 4 940 15,03
Maďarsko 67 995 15 668 4,34 79 545 55 597 1,43 109 732 16 625 6,60 145 691 23 218 6,27 149 054 9 013 16,54
Chorvátsko 9 450 981 9,63 12 900 1 068 12,08 6 420 918 6,99 0 0 0,00 18 430 1 018 18,10
Slovinsko 1 700 200 8,50 2 100 150 14,00 1 750 100 17,50 0 0 0,00 1 600 80 20,00
USA 18 455 675 27,34 16 550 551 30,04 31 600 715 44,20 27 980 1 645 17,01 30 800 1 480 20,81
Austrália 16 500 190 86,84 36 260 300 120,87 29 750 925 32,16 40 300 1 790 22,51 31 445 1 430 21,99
Francúzsko 6 400 150 42,67 8 400 200 42,00 14 700 273 53,85 14 200 403 35,24 11 750 330 35,61
Švédsko 1 000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 930 100 19,30 3 630 100 36,30
Holandsko 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67
Ukrajina 1 600 2 030 0,79 0 0 0,00 18 550 140 132,50 5 185 115 45,09 3 000 74 40,54
Čierna Hora 5 000 250 20,00 4 850 120 40,42 7 870 740 10,64 4 600 10 150 0,45 3 200 44 72,73
Cyprus 14 420 150 96,13 25 700 850 30,24 17 300 460 37,61 13 700 200 68,50 17 400 200 87,00
Írsko 49 200 460 106,96 46 620 610 76,43 49 712 3 400 14,62 39 300 1 100 35,73 59 420 650 91,42
Island 4 270 40 106,75 5 350 40 133,75 5 000 40 125,00 5 000 40 125,00 7 000 40 175,00
Taliansko 1 800 50 36,00 1 700 60 28,33 1 750 70 25,00 0 0 0,00 60 189 171 351,98
Nový Zéland 9 920 60 165,33 4 020 40 100,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 1 500 1 000 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  610 486 83 806 7,28 906 188 147 764 6,13 1 191 700 306 156 3,89 1 205 166 463 857 2,60 1 341 215 792 013 1,69

Oblasť Informácie

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Česká republika 10 900 115 000 0,09 11 520 250 250 0,05 33 480 1 071 040 0,03 31 070 327 000 0,10 60 800 407 320 0,15
Maďarsko 19 679 26 800 0,73 28 290 127 500 0,22 21 451 14 000 1,53 61 019 264 600 0,23 96 336 465 550 0,21
Nemecko 0 0 0,00 1 700 300 5,67 3 300 2 000 1,65 0 0 0,00 1 600 5 000 0,32
Srbsko 38 120 2 270 16,79 67 255 17 849 3,77 65 060 110 400 0,59 84 040 134 400 0,63 266 630 772 000 0,35
Austrália 1 000 620 1,61 1 200 620 1,94 2 800 2 500 1,12 4 880 20 000 0,24 3 700 7 500 0,49
Chorvátsko 8 000 3 000 2,67 4 750 3 500 1,36 5 450 3 500 1,56 7 550 4 000 1,89 10 000 6 500 1,54
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 200 1 000 500 0,01 49 950 20 500 2,44
Francúzsko 6 750 2 300 2,93 7 820 2 000 3,91 10 470 2 000 5,24 9 820 4 800 2,05 1 000 400 2,50
Poľsko 15 300 3 700 4,14 20 000 4 200 4,76 34 200 12 700 2,69 17 100 5 800 2,95 14 000 4 100 3,41
Kanada 15 500 7 600 2,04 11 100 4 000 2,78 19 068 4 000 4,77 15 540 13 000 1,20 12 970 2 500 5,19
Luxembursko 7 000 600 11,67 7 000 500 14,00 14 000 2 400 5,83 15 000 3 600 4,17 7 000 1 200 5,83
Rumunsko 53 000 15 800 3,35 43 600 16 900 2,58 52 600 25 300 2,08 56 500 27 900 2,03 320 800 28 800 11,14
Ukrajina 2 600 1 900 1,37 2 500 2 300 1,09 3 000 26 115,38 3 400 42 80,95 3 900 52 75,00
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 50 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 7 920 28 800 0,28 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 200 5 000 0,64 0 0 0,00
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 5 500 000 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švédsko 2 260 500 4,52 2 600 500 5,20 0 0 0,00 2 900 500 5,80 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 800 1 000 0,80 0 0 0,00
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 2 200 800 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 000 3,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  200 229 212 690 0,94 211 835 430 469 0,49 267 879 6 749 866 0,04 319 019 1 812 142 0,18 848 686 1 721 422 0,49

Oblasť Médiá

Krajina20182019202020212022
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 1 000 000 0,00
Česká republika 10 000 12 000 0,83 45 000 15 500 2,90 13 600 68 500 0,20 12 077 70 000 0,17 10 200 450 000 0,02
Srbsko 11 465 62 030 0,18 34 750 436 170 0,08 29 360 195 850 0,15 40 621 125 300 0,32 91 860 632 808 0,15
Austrália 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 860 2 600 0,33
Poľsko 4 490 1 500 2,99 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 400 2 100 0,67
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 500 8 000 1,69 6 400 8 500 0,75
Chorvátsko 2 300 35 000 0,07 2 000 32 000 0,06 2 200 33 000 0,07 2 350 32 000 0,07 2 700 3 005 0,90
Maďarsko 25 200 20 300 1,24 25 700 203 700 0,13 16 500 106 000 0,16 21 335 116 500 0,18 8 900 2 500 3,56
Francúzsko 2 200 400 5,50 2 200 550 4,00 0 0 0,00 2 000 200 10,00 2 500 500 5,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 21 280 15 000 1,42 0 0 0,00 11 354 55 000 0,21 24 460 15 000 1,63 0 0 0,00
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 000 4 000 5,50 0 0 0,00
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 500 5,60 0 0 0,00 0 0 0,00
USA 8 300 12 000 0,69 13 320 22 000 0,61 5 000 25 000 0,20 11 884 50 600 0,23 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 2 800 700 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  85 235 158 230 0,54 125 770 710 620 0,18 80 814 483 850 0,17 150 227 421 600 0,36 127 820 2 102 013 0,06

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Taliansko Istituto dei SS. Cirillo e Metodio Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán 50 789 50 789 21 2 418,52 21 2 418,52
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup plastových okien 17 000 12 000 500 34,00 10 1 700,00
Česká republika Folklorní soubor Šarvanci Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci 14 400 2 000 30 480,00 30 480,00
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Kroje pre spevácky súbor Cerova 10 000 1 500 22 454,55 22 454,55
USA Veselica Slovak Cultural Organization Nákup a preprava hudobných nástrojov pre ĽH Veselica, obuvi a krojových doplnkov pre FS Veselica 25 730 2 000 50 514,60 75 343,07
Česká republika Folklorní klub Fogáš Krojové vybavenie pre Folklorní klub Fogáš 2 100 800 7 300,00 7 300,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup interaktívnych tabúľ 3 000 1 500 500 6,00 10 300,00
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade 3 630 1 800 15 242,00 15 242,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Učebnice a didaktické pomôcky 700 300 100 7,00 3 233,33
Chorvátsko Matica slovenská Ilok Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku 1 720 1 600 8 215,00 8 215,00
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág Jazykový kurz pre dospelých 4 000 2 000 10 400,00 20 200,00
Srbsko Mária Vrška Dva laptopy 1 600 500 4 400,00 8 200,00
USA Veselica Slovak Cultural Organization Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnú činnosť pre FS Veselica a ĽH Veselica 13 900 2 000 50 278,00 75 185,33
Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália 12 500 7 000 42 297,62 70 178,57
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien “Dôvera Slovensko moja otcina 700 600 15 46,67 4 175,00
Island Félag Slóvakíska á Íslandi SKIS Slovenčina pre deti na Islande 7 000 4 000 25 280,00 40 175,00
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Technické vybavenie učební pre online výučbu slovenčiny na prvom stupni základných škôl na slovenských školách v Rumunsku 24 600 5 000 10 2 460,00 150 164,00
Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Modernizácia dvora materskej školy 8 000 1 500 45 177,78 50 160,00
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných a stredných škôl 7 500 2 000 39 192,31 50 150,00
Srbsko Základná škola T. G. Masaryka, Jánošík, Srbsko Výmena okien a dverí na školskej telocvični 4 480 4 000 70 64,00 30 149,33

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Nový Zéland ILJA RUPPELDT Kiwák Tatranský 3 000 1 000 40 75,000 1 000 000 0,003
Srbsko Vojvodinské motívy www.vojvodjanskimotivi.rs - pravidelná prevádzka a funkčnosť webovej stránky združenia 480 300 25 19,200 100 000 0,005
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Nákup krosien pre tvorivé dielne 650 400 500 1,300 56 000 0,012
Spojené kráľovstvo Slovak Learning CIC Artô Gallery - Virtuálna galéria súčasného vizuálneho umenia autorov slovenského pôvodu 3 500 500 500 7,000 300 000 0,012
Srbsko MOMS Jánošík 4. ročník výtvarnej kolónie insitných maliarov (212.rokov príchodu Slovákov do Jánošíka) 1 600 500 120 13,333 120 000 0,013
Srbsko Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu DIGITÁLNE, E-LEARNINGOVÉ UČEBNÉ MATERIÁLY 6 000 1 000 20 300,000 400 000 0,015
Srbsko SKUS Slnečnica Nákup kontrabasu pre detský orchestrík SKUS Slnečnica 1 600 900 5 600 0,286 100 000 0,016
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Deň višní 13.ročník gastronomicko - turistického podujatia. 1 000 400 500 2,000 56 000 0,018
Srbsko Matica slovenská v Srbsku - MOMS Selenča Technické zabezpečenie pre MOMS v Selenči 970 400 30 32,333 52 000 0,019
Srbsko Asociácia slovenských novinárov Rozprávková prestávka 2 000 1 000 5 400,000 100 000 0,020
Česká republika BONA FIDE z.s. Slovenská mozaika 10 200 2 500 20 510,000 450 000 0,023
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 800 91 300 0,030 120 000 0,023
Srbsko Základná škola Jozefa Marčoka Dragutina Knižné vydanie - 250. rokov školstva v Hložanoch 2 600 500 900 2,889 100 000 0,026
Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Portál kultúry vojvodinských Slovákov 2 100 1 000 50 42,000 75 000 0,028
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Štvrtá medzinárodna výtvarná koĺónia slovenských výtvarníkov-amatérov 2 875 500 25 115,000 100 000 0,029
Srbsko MOMS Bajša Etno stretnutie majiteľov slovenských etno múzeí a etnodomov 1 850 400 500 3,700 56 000 0,033
Srbsko ECAV Jánošík XCamP stretnutie evanjelickej mládeže v Jánošíku. (2.ročník) 2 000 1 200 300 6,667 50 000 0,040
Česká republika Andrej Probst Krajanský portál www.krajan.sk 4 100 1 000 10 410,000 100 000 0,041
Srbsko Múzeum vojvodinských Slovákov Socha Zuzky Medveďovej 4 110 1 500 20 205,500 100 000 0,041
Srbsko Kreatívne centrum pre cestovný ruch, umenie a kultúru Takto sme žili... Kovačica 4 630 2 000 15 308,667 100 000 0,046

Najmenej efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Rakúsko Juraj Gregor Spolok Slovákov žijúcich v Marcheggu 12 000 0 4 3 000,00 4 3 000,00
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Deň zahraničných Slovákov 2022 3 850 0 4 962,50 2 1 925,00
USA Czech and Slovak Association, Inc. J. A. Bata a druha svetova vojna 8 850 0 3 2 950,00 5 1 770,00
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke 381 310 0 20 19 065,50 300 1 271,03
USA Hana Gregušová Nové CD Hanky Gregušovej “Ballads in the Key of Love” s účasťou medzinárodných hudobných hostí z USA 11 200 0 0 0,00 11 1 018,18
Srbsko Združenie Medija Portal Slováci vo Vojvodine 10 000 0 20 500,00 10 1 000,00
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Nákup vybavenia 9 489 0 10 948,90 10 948,90
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Kúpa priestoru pre Slovensko - španielksu Úniu 145 000 0 5 29 000,00 200 725,00
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Nákup techniky do kabinetu informatiky 7 000 0 300 23,33 10 700,00
Austrália Slovak Catholic Community Sydney Inc. Krojové vybavenie detského folklórneho súboru Stonožka 7 818 0 10 781,80 12 651,50
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Celoročné medzinárodné tábory II. 12 800 0 100 128,00 20 640,00
Maďarsko FOLKLÓRNY SPOLOK MALÁ FURMIČKA( MALÁ FURMICSKA NÉPTÁNC EGYESÜLET) Bezpečnostná premávka detí 5 000 0 35 142,86 10 500,00
Srbsko Galéria insitného umenia Maliarske stojany 1 500 0 24 62,50 3 500,00
Španielsko SLOVENSKO - SPANIELSKÁ ÚNIA / UNIÓN HISPANO - ESLOVACA Celoročné medzinárodné tábory I. 9 850 0 100 98,50 20 492,50
Slovenská republika Monty Slovenská škola Monty 18 030 0 20 901,50 50 360,60
Srbsko SKOS Detvan Hudobný tábor 6 800 0 30 226,67 20 340,00
Maďarsko Folklórny spolok Furmička / Furmicska Néptánc Egyesület Vzdelávanie Folklórneho spolku Furmička v Mojmírovciach 10 225 0 30 340,83 32 319,53
Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Robotika pre každého 5 000 0 30 166,67 20 250,00
USA Czech & Slovak School of Atlanta Ucime sa po slovensky! 5 800 0 25 232,00 25 232,00
Rakúsko Roman Chovanec Purpurová lúka, Dunajček 4 600 0 10 460,00 20 230,00

Najviac efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2022

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč TRÓN kapitálna fotomonografia 12 100 0 50 242,000 100 000 000 0,000
Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč Umelecká etno art výstava TRÓN - Európske mesto kultúry - Nový Sad 2022 6 100 0 50 122,000 100 000 000 0,000
Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku 5-minútové zamyslenia 2 800 0 50 56,000 7 000 000 0,000
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2022" 770 0 4 192,500 500 000 0,002
Srbsko Fondacija Babka Kovačica Digitalizačné centrum slovenského insitného maliarstva v Srbsku 6 600 0 100 66,000 1 000 000 0,007
Slovenská republika Kanadsko-Slovenska obchodna komora Kniha Štefan B. Roman - Uránový kráľ 3 000 0 17 176,471 400 000 0,008
Srbsko Ana Nosal Samostatná elektronická výtvarná výstava cestou nového web portálu 1 300 0 15 86,667 100 000 0,013
Srbsko ECAV Jánošík Nákup multifunkčnej tlačiarne. 650 0 2 000 0,325 50 000 0,013
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Nákup vybavenia 1 500 0 100 15,000 100 000 0,015
Srbsko SKUS Slnečnica Doplnenie krojového vybavenia SKUS Slnečnica 2 300 0 5 600 0,411 110 000 0,021
Srbsko Mesna zajednica Príchod Slovákov do Padiny (216 rokov) 3 450 0 6 000 0,575 120 000 0,029
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Press stredisko počas SNS 2022 1 600 0 25 64,000 50 000 0,032
Srbsko Ján Glozik Svet Jána Glózika 6 500 0 6 000 1,083 200 000 0,033
Srbsko Volejbalový klub "Slávia" Slovenské športové podujatie pri príležitosti osláv 220 rokov príchodu Slovákov do Kovačice 1 850 0 500 3,700 56 000 0,033
Rakúsko Zuzana Mikulová Busta Milan Sládek umiestnená v Hainburg an der Donau. 10 000 0 10 1 000,000 300 000 0,033
USA Martina Hornakova Informačná platforma KITNDO 19 990 0 10 000 1,999 500 000 0,040
USA Veselica Slovak Cultural Organization Vytvorenie webového portálu pre Slovak Cultural Organization Veselica 4 750 0 7 678,571 100 000 0,048
Srbsko Komorný zbor Zvony Nákup technického vybavenia 1 000 0 50 20,000 20 000 0,050
Srbsko Volejbalový klub "Slávia" Skvalitnenie podmienok na stretávanie sa - Beach volejbalove ihrisko 3 000 0 550 5,455 56 000 0,054
Srbsko Lúky - Livade Nákup technického vybavenia. 3 250 0 1 000 3,250 56 000 0,058
Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.