Požadovaná krajanská dotácia na jedného plánovaného zasiahnutého

Všetky oblasti
Kultúra
Vzdelávanie
Informácie
Médiá
Neefektívne podporené
Efektívne podporené
Neefektívne NEpodporené
Efektívne NEpodporené

Roky: | | | |

Všetky žiadosti

Krajina201820192020202120222023
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Srbsko 554 807 5 755 371 0,10 776 519 962 326 0,81 989 776 1 221 736 0,81 1 183 758 1 929 650 0,61 1 238 983 4 555 582 0,27 1 194 987 9 203 170 0,13
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 50 250 0,07 2 000 250 8,00 4 000 400 10,00 4 100 20 200 0,20
Česká republika 260 873 734 502 0,36 307 000 569 255 0,54 335 540 1 753 730 0,19 310 826 1 596 360 0,19 327 588 1 060 982 0,31 250 980 718 342 0,35
Slovenská republika 80 950 0 0,00 90 025 162 555,71 93 000 2 150 43,26 75 028 1 016 860 0,07 123 845 58 800 2,11 394 268 771 815 0,51
Austrália 34 900 12 990 2,69 61 960 18 320 3,38 64 980 29 815 2,18 91 865 71 266 1,29 76 349 93 530 0,82 85 885 93 010 0,92
Maďarsko 385 197 277 452 1,39 362 666 795 501 0,46 409 339 228 869 1,79 2 473 112 505 228 4,90 587 516 730 756 0,80 573 486 563 001 1,02
Kanada 90 580 103 925 0,87 92 260 46 886 1,97 115 962 317 000 0,37 383 398 490 050 0,78 89 580 31 420 2,85 90 315 54 050 1,67
Spojené kráľovstvo 96 987 48 083 2,02 130 933 127 305 1,03 244 847 5 763 210 0,04 251 322 206 925 1,21 384 971 486 131 0,79 312 480 131 136 2,38
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 950 2,57 2 910 1 000 2,91 3 110 1 000 3,11
Nemecko 40 478 15 300 2,65 29 485 8 600 3,43 70 097 20 250 3,46 73 006 10 770 6,78 105 196 22 940 4,59 67 660 18 630 3,63
Írsko 73 940 3 060 24,16 69 830 4 510 15,48 98 412 17 100 5,76 69 760 5 500 12,68 88 048 13 850 6,36 84 070 22 500 3,74
Poľsko 231 426 17 811 12,99 343 446 21 260 16,15 336 810 37 560 8,97 326 930 21 700 15,07 83 760 22 900 3,66 119 820 30 400 3,94
Luxembursko 7 000 600 11,67 13 200 1 100 12,00 79 850 6 400 12,48 21 361 4 000 5,34 27 500 4 800 5,73 13 750 3 400 4,04
Chorvátsko 176 409 90 646 1,95 127 555 90 010 1,42 190 290 93 458 2,04 768 832 54 350 14,15 158 385 48 858 3,24 160 185 38 583 4,15
Švajčiarsko 12 470 984 12,67 10 900 220 49,55 35 750 1 275 28,04 22 400 4 485 4,99 29 200 7 353 3,97 41 560 8 878 4,68
Čierna Hora 5 000 250 20,00 12 050 2 620 4,60 30 545 2 440 12,52 14 150 15 650 0,90 14 060 1 144 12,29 14 050 2 700 5,20
Rakúsko 9 244 2 532 3,65 36 894 5 832 6,33 64 326 7 620 8,44 32 194 9 877 3,26 32 294 8 101 3,99 34 977 5 350 6,54
USA 90 184 22 153 4,07 92 490 42 301 2,19 92 956 31 819 2,92 68 628 53 940 1,27 137 280 69 868 1,96 106 488 16 280 6,54
Švédsko 3 260 500 6,52 4 850 575 8,43 5 430 1 640 3,31 7 560 750 10,08 7 930 200 39,65 3 500 400 8,75
Belgicko 2 700 350 7,71 25 900 1 750 14,80 55 140 6 660 8,28 29 180 2 900 10,06 33 300 3 100 10,74 11 000 1 250 8,80
Rumunsko 265 800 57 979 4,58 363 370 54 115 6,71 762 190 91 909 8,29 591 810 73 950 8,00 774 110 82 532 9,38 901 150 65 575 13,74
Francúzsko 85 850 4 350 19,74 61 420 54 750 1,12 66 498 53 973 1,23 68 020 7 253 9,38 74 030 9 780 7,57 16 350 880 18,58
Argentína 5 775 1 600 3,61 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 2 676 1 800 1,49 29 050 1 560 18,62
Ukrajina 12 200 9 570 1,27 19 200 10 480 1,83 77 330 30 296 2,55 41 719 27 694 1,51 23 850 6 138 3,89 16 800 690 24,35
Holandsko 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67
Island 4 270 40 106,75 5 350 40 133,75 8 000 240 33,33 8 000 240 33,33 10 300 340 30,29 10 500 250 42,00
Taliansko 9 720 28 850 0,34 7 020 30 060 0,23 1 750 70 25,00 2 060 0 0,00 70 379 300 171 0,23 50 800 300 169,33
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 200 29,50 0 0 0,00
Online pre celý svet 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Slovinsko 1 700 200 8,50 2 100 150 14,00 1 750 100 17,50 0 0 0,00 1 600 80 20,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 000 3,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 50 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Cyprus 14 420 150 96,13 25 700 850 30,24 23 140 560 41,32 13 700 200 68,50 19 600 300 65,33 0 0 0,00
Libanon 3 500 1 400 2,50 3 000 3 000 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Dánsko 3 750 120 31,25 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 15 020 210 71,52 4 020 40 100,50 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 1 000 000 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  2 590 610 7 194 038 0,36 3 087 863 2 852 253 1,08 4 264 378 9 770 640 0,44 6 937 634 6 110 958 1,14 4 542 339 8 623 216 0,53 4 593 521 11 773 410 0,39
Symbol

Oblasť Kultúra

Krajina201820192020202120222023
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 3 500 50 250 0,07 2 000 250 8,00 2 000 150 13,33 4 100 20 200 0,20
Austrália 17 400 12 180 1,43 24 500 17 400 1,41 32 430 26 390 1,23 30 005 49 476 0,61 32 893 39 000 0,84 31 175 83 900 0,37
Srbsko 356 946 5 656 484 0,06 357 181 444 873 0,80 598 893 725 606 0,83 775 593 1 525 196 0,51 405 531 976 280 0,42 711 739 1 464 080 0,49
Slovenská republika 80 950 0 0,00 59 310 0 0,00 8 000 0 0,00 12 220 1 600 7,64 24 175 3 000 8,06 229 260 328 265 0,70
Spojené kráľovstvo 23 357 46 720 0,50 31 088 125 480 0,25 106 232 258 910 0,41 87 585 201 000 0,44 143 662 466 040 0,31 90 910 124 440 0,73
Česká republika 201 073 603 302 0,33 213 680 297 905 0,72 242 960 597 890 0,41 160 541 1 088 870 0,15 157 198 122 772 1,28 174 690 208 892 0,84
Kanada 29 300 80 175 0,37 41 460 40 721 1,02 22 540 226 550 0,10 46 378 230 600 0,20 35 960 22 820 1,58 48 560 47 450 1,02
Maďarsko 172 742 214 684 0,80 129 550 408 704 0,32 162 075 92 244 1,76 108 886 100 910 1,08 198 683 213 825 0,93 310 425 197 545 1,57
Írsko 24 740 2 600 9,52 23 210 3 900 5,95 48 700 13 700 3,55 30 460 4 400 6,92 28 628 13 200 2,17 34 070 21 500 1,58
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 8 850 2 200 4,02 4 000 400 10,00 0 0 0,00 2 250 1 000 2,25
Nemecko 32 478 15 150 2,14 19 785 8 150 2,43 40 003 17 150 2,33 26 256 6 950 3,78 24 246 7 700 3,15 27 160 11 900 2,28
Fínsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 445 950 2,57 2 910 1 000 2,91 3 110 1 000 3,11
Poľsko 197 480 12 001 16,46 291 740 15 900 18,35 283 760 22 400 12,67 290 430 15 600 18,62 65 960 16 400 4,02 91 020 24 100 3,78
Švajčiarsko 7 000 84 83,33 7 200 120 60,00 23 750 975 24,36 16 200 4 185 3,87 22 200 6 738 3,29 32 860 7 478 4,39
Chorvátsko 156 659 51 665 3,03 107 905 53 442 2,02 176 220 56 040 3,14 252 432 18 350 13,76 122 135 35 135 3,48 140 095 26 675 5,25
USA 63 429 9 478 6,69 62 620 19 750 3,17 56 356 6 104 9,23 28 764 1 695 16,97 64 541 2 978 21,67 50 629 9 500 5,33
Rakúsko 3 700 2 000 1,85 28 550 4 600 6,21 56 782 7 280 7,80 20 300 6 650 3,05 16 700 6 170 2,71 27 777 5 150 5,39
Švédsko 0 0 0,00 2 250 75 30,00 2 630 1 140 2,31 2 730 150 18,20 4 300 100 43,00 600 100 6,00
Belgicko 2 700 350 7,71 25 900 1 750 14,80 55 140 6 660 8,28 29 180 2 900 10,06 33 300 3 100 10,74 11 000 1 250 8,80
Francúzsko 70 500 1 500 47,00 43 000 52 000 0,83 41 328 51 700 0,80 38 000 1 850 20,54 42 200 1 800 23,44 950 100 9,50
Čierna Hora 0 0 0,00 7 200 2 500 2,88 22 675 1 700 13,34 6 350 500 12,70 8 860 500 17,72 8 800 700 12,57
Island 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 200 15,00 3 000 200 15,00 3 300 300 11,00 4 500 200 22,50
Rumunsko 130 000 23 029 5,65 239 320 24 825 9,64 561 990 34 999 16,06 354 600 23 040 15,39 201 560 21 263 9,48 634 850 26 393 24,05
Argentína 4 275 600 7,13 0 0 0,00 3 000 350 8,57 0 0 0,00 1 576 800 1,97 18 900 660 28,64
Cyprus 0 0 0,00 0 0 0,00 5 840 100 58,40 0 0 0,00 2 200 100 22,00 0 0 0,00
Španielsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 899 200 29,50 0 0 0,00
Kuvajt 0 0 0,00 750 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 5 320 30 000 0,18 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené arabské emiráty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 5 100 150 34,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Libanon 3 500 1 400 2,50 3 000 3 000 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Ukrajina 8 000 5 640 1,42 16 700 8 180 2,04 55 780 30 130 1,85 17 700 27 537 0,64 4 950 6 000 0,83 0 0 0,00
Dánsko 3 750 120 31,25 3 270 125 26,16 1 970 100 19,70 2 370 100 23,70 2 000 100 20,00 0 0 0,00
  1 595 079 6 739 312 0,24 1 744 489 1 563 400 1,12 2 624 404 2 230 768 1,18 2 348 425 3 313 359 0,71 1 657 567 1 967 471 0,84 2 689 430 2 612 478 1,03
Symbol

Oblasť Vzdelávanie

Krajina201820192020202120222023
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Srbsko 148 276 34 587 4,29 317 333 63 434 5,00 296 463 189 880 1,56 261 604 144 754 1,81 341 944 1 725 994 0,20 304 978 367 140 0,83
Čierna Hora 5 000 250 20,00 4 850 120 40,42 7 870 740 10,64 4 600 10 150 0,45 5 200 644 8,07 5 250 2 000 2,63
Luxembursko 0 0 0,00 6 200 600 10,33 57 000 1 800 31,67 2 361 0 0,00 20 500 3 600 5,69 4 000 1 200 3,33
Slovenská republika 0 0 0,00 30 715 162 189,60 85 000 2 150 39,53 25 807 10 760 2,40 30 520 13 500 2,26 144 508 24 250 5,96
Nemecko 8 000 150 53,33 8 000 150 53,33 26 794 1 100 24,36 46 750 3 820 12,24 74 850 5 240 14,28 40 500 6 730 6,02
Švajčiarsko 3 270 100 32,70 3 700 100 37,00 12 000 300 40,00 6 200 300 20,67 7 000 615 11,38 8 700 1 400 6,21
Poľsko 14 156 610 23,21 31 706 1 160 27,33 18 850 2 460 7,66 9 400 300 31,33 2 400 300 8,00 18 000 2 800 6,43
Česká republika 38 900 4 200 9,26 36 800 5 600 6,57 45 500 16 300 2,79 83 238 10 490 7,93 59 170 7 890 7,50 34 800 4 650 7,48
Austrália 16 500 190 86,84 36 260 300 120,87 29 750 925 32,16 56 980 1 790 31,83 32 446 4 430 7,32 52 510 6 610 7,94
Rumunsko 82 800 19 150 4,32 80 450 12 390 6,49 147 600 31 610 4,67 167 210 15 010 11,14 198 350 17 584 11,28 212 200 20 582 10,31
Argentína 1 500 1 000 1,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 100 1 000 1,10 10 150 900 11,28
Chorvátsko 9 450 981 9,63 12 900 1 068 12,08 6 420 918 6,99 506 500 0 0,00 18 430 1 018 18,10 7 390 608 12,15
Maďarsko 67 995 15 668 4,34 79 545 55 597 1,43 109 732 16 625 6,60 2 179 291 23 218 93,86 169 916 20 381 8,34 180 444 9 156 19,71
Kanada 24 500 1 150 21,30 39 700 2 165 18,34 63 000 31 450 2,00 296 020 231 450 1,28 40 650 6 100 6,66 31 795 1 600 19,87
USA 18 455 675 27,34 16 550 551 30,04 31 600 715 44,20 27 980 1 645 17,01 31 386 1 490 21,06 36 545 1 280 28,55
Spojené kráľovstvo 73 630 1 363 54,02 99 845 1 825 54,71 135 615 4 300 31,54 163 737 5 925 27,63 210 659 14 441 14,59 221 570 6 696 33,09
Rakúsko 5 544 532 10,42 5 544 532 10,42 7 544 340 22,19 11 094 2 227 4,98 15 594 1 931 8,08 7 200 200 36,00
Holandsko 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67 2 200 60 36,67
Francúzsko 6 400 150 42,67 8 400 200 42,00 14 700 273 53,85 18 200 403 45,16 13 380 780 17,15 14 400 380 37,89
Írsko 49 200 460 106,96 46 620 610 76,43 49 712 3 400 14,62 39 300 1 100 35,73 59 420 650 91,42 50 000 1 000 50,00
Island 4 270 40 106,75 5 350 40 133,75 5 000 40 125,00 5 000 40 125,00 7 000 40 175,00 6 000 50 120,00
Ukrajina 1 600 2 030 0,79 0 0 0,00 18 550 140 132,50 17 619 115 153,21 15 000 86 174,42 14 000 90 155,56
Taliansko 1 800 50 36,00 1 700 60 28,33 1 750 70 25,00 2 060 0 0,00 60 189 171 351,98 50 800 300 169,33
Švédsko 1 000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 930 100 19,30 3 630 100 36,30 0 0 0,00
Bosna a Hercegovina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 2 000 250 8,00 0 0 0,00
Nový Zéland 9 920 60 165,33 4 020 40 100,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Cyprus 14 420 150 96,13 25 700 850 30,24 17 300 460 37,61 13 700 200 68,50 17 400 200 87,00 0 0 0,00
Dánsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Mexiko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Slovinsko 1 700 200 8,50 2 100 150 14,00 1 750 100 17,50 0 0 0,00 1 600 80 20,00 0 0 0,00
  610 486 83 806 7,28 906 188 147 764 6,13 1 191 700 306 156 3,89 3 948 781 463 857 8,51 1 441 934 1 828 575 0,79 1 457 940 459 682 3,17
Symbol

Oblasť Informácie

Krajina201820192020202120222023
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Srbsko 38 120 2 270 16,79 67 255 17 849 3,77 65 060 110 400 0,59 103 340 134 400 0,77 403 578 1 320 300 0,31 140 370 7 257 900 0,02
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 15 001 1 000 500 0,01 62 150 24 300 2,56 18 100 414 300 0,04
Maďarsko 19 679 26 800 0,73 28 290 127 500 0,22 21 451 14 000 1,53 64 019 264 600 0,24 110 436 491 050 0,22 82 617 356 300 0,23
Austrália 1 000 620 1,61 1 200 620 1,94 2 800 2 500 1,12 4 880 20 000 0,24 11 010 50 100 0,22 2 200 2 500 0,88
Chorvátsko 8 000 3 000 2,67 4 750 3 500 1,36 5 450 3 500 1,56 7 550 4 000 1,89 15 120 9 700 1,56 9 200 4 300 2,14
Francúzsko 6 750 2 300 2,93 7 820 2 000 3,91 10 470 2 000 5,24 9 820 4 800 2,05 15 950 6 700 2,38 1 000 400 2,50
Poľsko 15 300 3 700 4,14 20 000 4 200 4,76 34 200 12 700 2,69 27 100 5 800 4,67 14 000 4 100 3,41 10 800 3 500 3,09
USA 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 32 653 15 400 2,12 19 314 5 500 3,51
Rumunsko 53 000 15 800 3,35 43 600 16 900 2,58 52 600 25 300 2,08 56 500 27 900 2,03 367 800 35 185 10,45 51 100 13 600 3,76
Česká republika 10 900 115 000 0,09 11 520 250 250 0,05 33 480 1 071 040 0,03 31 070 327 000 0,10 101 020 480 320 0,21 16 830 3 800 4,43
Ukrajina 2 600 1 900 1,37 2 500 2 300 1,09 3 000 26 115,38 3 400 42 80,95 3 900 52 75,00 2 800 600 4,67
Luxembursko 7 000 600 11,67 7 000 500 14,00 14 000 2 400 5,83 15 000 3 600 4,17 7 000 1 200 5,83 7 500 1 200 6,25
Švédsko 2 260 500 4,52 2 600 500 5,20 0 0 0,00 2 900 500 5,80 0 0 0,00 2 900 300 9,67
Bulharsko 0 0 0,00 2 500 50 50,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 7 920 28 800 0,28 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Spojené kráľovstvo 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 5 500 000 0,00 0 0 0,00 30 650 5 650 5,42 0 0 0,00
Čierna Hora 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 200 5 000 0,64 0 0 0,00 0 0 0,00
Nový Zéland 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 1 000 000 0,00 0 0 0,00
Izrael 10 000 3 000 3,33 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Švajčiarsko 2 200 800 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 800 1 000 0,80 0 0 0,00 0 0 0,00
Kanada 15 500 7 600 2,04 11 100 4 000 2,78 19 068 4 000 4,77 15 540 13 000 1,20 12 970 2 500 5,19 0 0 0,00
Online pre celý svet 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Nemecko 0 0 0,00 1 700 300 5,67 3 300 2 000 1,65 0 0 0,00 6 100 10 000 0,61 0 0 0,00
0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
  200 229 212 690 0,94 211 835 430 469 0,49 267 879 6 749 866 0,04 360 120 1 812 142 0,20 1 197 337 3 456 557 0,35 364 731 8 064 200 0,05
Symbol

Oblasť Médiá

Krajina201820192020202120222023
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Česká republika 10 000 12 000 0,83 45 000 15 500 2,90 13 600 68 500 0,20 35 977 170 000 0,21 10 200 450 000 0,02 24 660 501 000 0,05
Srbsko 11 465 62 030 0,18 34 750 436 170 0,08 29 360 195 850 0,15 43 221 125 300 0,34 87 930 533 008 0,16 37 900 114 050 0,33
Slovenská republika 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 22 000 4 000 5,50 7 000 18 000 0,39 2 400 5 000 0,48
Chorvátsko 2 300 35 000 0,07 2 000 32 000 0,06 2 200 33 000 0,07 2 350 32 000 0,07 2 700 3 005 0,90 3 500 7 000 0,50
Rumunsko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 13 500 8 000 1,69 6 400 8 500 0,75 3 000 5 000 0,60
Kanada 21 280 15 000 1,42 0 0 0,00 11 354 55 000 0,21 25 460 15 000 1,70 0 0 0,00 9 960 5 000 1,99
Švédsko 0 0 0,00 0 0 0,00 2 800 500 5,60 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Taliansko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 190 300 000 0,03 0 0 0,00
Rakúsko 0 0 0,00 2 800 700 4,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Ukrajina 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 3 000 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Francúzsko 2 200 400 5,50 2 200 550 4,00 0 0 0,00 2 000 200 10,00 2 500 500 5,00 0 0 0,00
Luxembursko 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Poľsko 4 490 1 500 2,99 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 400 2 100 0,67 0 0 0,00
Argentína 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Maďarsko 25 200 20 300 1,24 25 700 203 700 0,13 16 500 106 000 0,16 21 335 116 500 0,18 8 900 2 500 3,56 0 0 0,00
USA 8 300 12 000 0,69 13 320 22 000 0,61 5 000 25 000 0,20 11 884 50 600 0,23 8 700 50 000 0,17 0 0 0,00
  85 235 158 230 0,54 125 770 710 620 0,18 80 814 483 850 0,17 180 727 521 600 0,35 145 920 1 367 613 0,11 81 420 637 050 0,13
Symbol

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Maďarsko Slovenský folklórny spolok Lipa (Lipa Szlovák Folklóregyesület) Tanečné sústredenie Slovenského folklórneho spolku Lipa 8 700 2 000 18 483,33 2 4 350,00
Slovenská republika Tanečný súbor Domovina (Slovak Domovina Dancers) Krajanska Nedela v Detve 2023 a Den Zahranicnych Slovakov v Bratislave 50 600 4 700 15 3 373,33 15 3 373,33
Maďarsko Donát Horváth VŠ štipendium na obdobie marec-august 2023 1 800 1 800 1 1 800,00 1 1 800,00
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág (Rétság Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat) Slovenský jazykový kurz 3 500 1 800 10 350,00 2 1 750,00
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Pútnický zájazd slovenských veriaci v Maďarsku 5 390 2 000 50 107,80 5 1 078,00
Austrália Czech and Slovak School of Sydney Metodické školenie pre slovenské školy v Austrálii a na Novom Zélande 3 500 2 200 5 700,00 5 700,00
Česká republika Folklorní soubor Šarvanci, z.s. Pravidelná činnosť Folklórneho súboru Šarvanci 12 800 3 800 30 426,67 30 426,67
Maďarsko Mónika Szabó Slovenčina v materinskej krajine 16 020 4 000 18 890,00 40 400,50
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Zabezpečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku 2022 / 2023 5 800 500 5 1 160,00 15 386,67
Chorvátsko Matica slovenská Radoš Rekonštrukcia časti budovy Slovenského domu Matice slovenskej Radoš 65 365 18 000 100 653,65 200 326,83
Ukrajina Zakarpatská kulturno -osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera" Letny tabor pre deti krajanov zo Seredneho a Antaloviec 9 100 2 000 30 303,33 30 303,33
Slovenská republika Asociación Civil Unión Checoeslovaca Cultural, Social Y Deportiva (Československé združenie) Účasť FS z Argentiny na Pamätnom dni Slovákov žijúcich v zahraničí, špecializovanom tanečnom workshope a na Krajanskej nedeli 30 240 20 000 12 2 520,00 100 302,40
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade 4 430 3 000 15 295,33 15 295,33
USA Czech & Slovak School of Atlanta Ucime sa po slovensky! 6 445 3 000 25 257,80 25 257,80
Chorvátsko Matica slovenská Ilok Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku 1 960 1 500 8 245,00 8 245,00
Maďarsko Slovenská samospráva v Čorváši - Csorvási Szlovák Önkormányzat Učebné pomôcky pre kurzy slovenského jazyka 4 600 1 000 15 306,67 20 230,00
USA Slavic American Sokol, Inc. Dotacie na prenajom priestorov 5 700 2 000 16 356,25 25 228,00
Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Účasť na Metodickom školení pre učiteľov slovenských vzdelávacích centier Austrálie a Nového Zélandu - slovenčina ako druhý jazyk 4 500 2 500 6 750,00 20 225,00
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných a stredných škôl 10 700 3 000 40 267,50 50 214,00
Rumunsko Združenie Miestneho Rozvoja Nová Huta Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny -Kolo číslo 2 2 400 600 6 400,00 12 200,00
Symbol

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku Zamyslenie nad Božím slovom 3 200 1 000 50 64,000 7 000 000 0,000
Slovenská republika Kanadsko-Slovenska obchodna komora Kniha: Moja cesta - autobiografia Dušana Tótha 4 000 3 000 6 666,667 400 000 0,010
Srbsko SKUS "HLAS NÁDEJE" Padinské starodávne recepty, ktoré pomaly zanikajú 1 100 700 10 110,000 100 000 0,011
Srbsko Zuzana Kotvaš Padinská geceľa (kroj) 1 300 800 5 600 0,232 100 000 0,013
Srbsko Katarína Cehmajster Môj život, moje remeslá patria môjmu Slovensku. 1 600 800 10 160,000 100 000 0,016
Česká republika BONA FIDE z.s. Slovenská mozaika 10 200 4 800 20 000 0,510 500 000 0,020
Slovenská republika Ján Vitko Obnova pomníka 2 290 1 500 3 763,333 100 000 0,023
Srbsko Sremská zabíjačka a festival klobás Gastromonický zimný slnovrat, prezentácia na Detve 2 700 2 500 10 270,000 100 000 0,027
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Piata medzinárodna výtvarná koĺónia slovenských výtvarníkov-amatérov 2 875 800 25 115,000 100 000 0,029
Srbsko Mesna zajednica Slávnostná akadémia pri príležitosti 217 výročia príchodu Slovákov do Padiny. 1 600 800 50 32,000 52 000 0,031
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Dolnozemská putovná výstava 3 500 1 300 400 8,750 100 000 0,035
Srbsko Základná škola Ľudovíta Štúra Letná škola mladých Štúrovcov. 3 720 3 000 200 18,600 100 000 0,037
Slovenská republika Združenie Slovákov Semberije "Juraj Jánošik" Bijeljina Účasť na Krajanskom dvore 2 000 2 000 8 250,000 50 000 0,040
Srbsko Miroslav Jurica ECAV v Padine a jeho dopad na duchovný, národnostný a školský evanjelický život Slovákov. 4 860 2 500 10 486,000 120 000 0,041
Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana, spolek POĽANA v roce 2023 7 100 4 000 74 95,946 150 000 0,047
Srbsko Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Padine XCamP stretnutie evanjelickej mládeže v Padine. (3.ročník) 2 700 1 500 300 9,000 56 000 0,048
Srbsko Mesna zajednica Zlepšenie podmienok stretávania sa Slovákov v Padine 5 000 1 100 500 10,000 100 000 0,050
Srbsko Združenie žien Jánošíčanka Deň višní pri príležitosti výročia 200 rokov založenia dediny Jánošík. 2 600 1 000 500 5,200 52 000 0,050
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Nová webová stránka Matice slovenkej v Srbsku 2 670 1 000 20 133,500 50 000 0,053
Slovenská republika Združenie žien Jánošíčanka Spolok žien Jánošíčanka sa prezentuje na folklórnych slávnostiach v Detve 2 450 2 400 1 000 2,450 45 000 0,054
Symbol

Najmenej efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Španielsko Slovensko - Španielska Únia / Unión Hispano - Eslovaca Kurz slovenského jazyka online A1 6 700 0 20 335,00 2 3 350,00
Španielsko Slovensko - Španielska Únia / Unión Hispano - Eslovaca Slovenské noviny zo západu. 7 600 0 10 760,00 5 1 520,00
Španielsko Slovensko - Španielska Únia / Unión Hispano - Eslovaca Slovenská kuchárka po španielsky 4 270 0 10 427,00 3 1 423,33
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Študijná cesta slovenských evanjelikov v Maďarsku 5 910 0 35 168,86 10 591,00
Srbsko Vladimir Kolarik Výskum ľudových piesní z Vojlovice 2 800 0 5 560,00 5 560,00
Rumunsko Rimsko- Katolicky Farsky Urad Nova Huta, Rumunsko Nákup hudobných nástrojov 3 500 0 4 875,00 8 437,50
Cyprus Flamingos - Slovak School Podpora činnosti školy 37 950 0 140 271,07 100 379,50
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Poznávací zájazd pre žiakov ZŠ a SŠ zo župy Bihor na Slovensko 30 000 0 50 600,00 80 375,00
Srbsko Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka - Kovačica Kúpa domu z dvorom Dr. Janka Bulíka v Kovačici 70 000 0 10 7 000,00 200 350,00
Poľsko SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke na hornej Orave III. etapa 596 500 0 30 19 883,33 2 100 284,05
Srbsko Vladimir Kolarik Hudobná tradícia pokračuje 8 500 0 10 850,00 30 283,33
Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva oprava strechy na stodole v pamiatkovom dome 22 000 0 12 1 833,33 80 275,00
Ukrajina Zakarpatská kulturno -osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera" Mikulas na Slovensku 3 500 0 15 233,33 15 233,33
Kanada Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County Dostavba Izby Slovenskeho Dedicstva 245 000 0 120 2 041,67 1 100 222,73
Taliansko Veronika Bella slovenská škola SK (domček) IT 9 855 0 300 32,85 50 197,10
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Poznávací zájazd pre slovenskú mládež zo župy Bihor na Slovensko 15 000 0 50 300,00 80 187,50
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR 14 000 0 40 350,00 80 175,00
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Slovenčina ako materinský jazyk – nákup učebníc a didaktických pomôcok pre výučbu slovenčiny v menšinovom prostredí zameranú na výučbu slovenského jazyka ako menšinového, resp. cudzieho jazyka (vrátane materských škôl) v Rumunsku 17 200 0 15 1 146,67 100 172,00
Rumunsko Asociácia slovenských pedagógov v Rumunsku Účelom použitia dotácie je technicky zabezpečiť učebne pre skvalitnenie online vyučovania slovenčiny v menšinovom prostredí a zabezpečiť tak kvalitné vyučovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku. 24 600 0 10 2 460,00 150 164,00
Ukrajina Zakarpatská kulturno -osvetová organizácia slovenských žien “Dôvera" Folklorne leto pre deti krajanov 2 700 0 20 135,00 20 135,00
Symbol

Najviac efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2023

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Vojvodinské motívy Ročná prevádzka webovej stránky združenia - www.vojvodjanskimotivi.rs 820 0 20 41,000 150 000 0,005
Srbsko Vojvodinské motívy Katalóg módnych odevov a odevných doplnkov zdobených slovenskými ľudovými výšivkami 2 750 0 15 183,333 250 000 0,011
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Oblkadanie dlaždicami podlahy kuchyne v Dome MSS 800 0 4 200,000 52 000 0,015
Slovenská republika Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Účasť na Folklórnom festivale pod Poľanou v Detve 8 400 0 30 280,000 500 025 0,017
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 880 0 91 300 0,032 120 000 0,024
Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena Úprava slovenských ľudových piesní Bélu bartóka pre zbor 2 400 0 35 68,571 100 000 0,024
Srbsko Ana Nosal Vytvorenie webovéj stránky vo funkcii informačného portálu 2 500 0 5 500,000 100 000 0,025
Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Portál kultúry vojvodinských Slovákov 2 000 0 30 66,667 75 000 0,027
Srbsko Poľovnícké združenie Zajac Podpora rozvoja slovenských detí, mládeže a dospelých v Padine 1 450 0 5 600 0,259 52 000 0,028
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Press stredisko počas SNS 2023 1 600 0 25 64,000 50 000 0,032
Srbsko Základná škola Ľudovíta Štúra Deti a mládež ZŚ Ľudovíta Štúra ŠTÚROVCOM. 3 200 0 350 9,143 100 000 0,032
Srbsko Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku Vyučba náboženstva na ZŠ a SŠ 2 265 0 2 400 0,944 49 500 0,046
Srbsko Vzdelavacie a školiace stredisko AlterEdu 250 rokov vzdelávania v materinskej slovenskej reči 10 380 0 30 346,000 200 000 0,052
Spojené kráľovstvo Sovička - Slovenský detský folklórny súbor Londýn Detský folklorny súbor Sovička v Londýne-účasť na 23.ročníku Dni Slovenskej kultúry v Rijeke Chorvátsko 10 561 0 16 660,063 202 000 0,052
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Kniha - Analýza Ústavy Slovenskej evanjelickej augsburského vyznania cirkvi v Srbsku 2 650 0 30 88,333 50 000 0,053
Spojené kráľovstvo Andrea Okely FS Morena – Prenajom priestorov 6 000 0 40 150,000 100 000 0,060
Srbsko Ján Glozik Svet Jána Glózika - vydanie knihy 6 000 0 20 300,000 100 000 0,060
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Národnostná rada s Vami a pre Vás 3 480 0 20 174,000 50 000 0,070
Srbsko Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč 8. Festival slovenských ľudových krojov 3 600 0 220 16,364 50 000 0,072
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 11 000 0 91 300 0,120 150 000 0,073
Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com