Krajanský portál pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Požadovaná krajanská dotácia na jedného plánovaného zasiahnutého

Všetky žiadosti

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
2 590 610 € 7 194 038 0,36 € 3 087 863 € 2 852 253 1,08 € 4 264 378 € 9 770 640 0,44 € 2 531 953 € 5 994 158 0,42 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 90 025 € 162 555,71 € 93 000 € 2 150 43,26 € 49 107 € 1 016 860 0,05 €
Česká republika 260 873 € 734 502 0,36 € 307 000 € 569 255 0,54 € 335 540 € 1 753 730 0,19 € 208 965 € 1 496 360 0,14 €
Kanada 90 580 € 103 925 0,87 € 92 260 € 46 886 1,97 € 115 962 € 317 000 0,37 € 152 398 € 485 050 0,31 €
Srbsko 554 807 € 5 755 371 0,10 € 776 519 € 962 326 0,81 € 989 776 € 1 221 736 0,81 € 644 172 € 1 929 650 0,33 €
Maďarsko 385 197 € 277 452 1,39 € 362 666 € 795 501 0,46 € 409 339 € 228 869 1,79 € 312 966 € 505 228 0,62 €
USA 90 184 € 22 153 4,07 € 92 490 € 42 301 2,19 € 92 956 € 31 819 2,92 € 47 628 € 53 940 0,88 €
Čierna Hora 5 000 € 250 20,00 € 12 050 € 2 620 4,60 € 30 545 € 2 440 12,52 € 14 150 € 15 650 0,90 €
Ukrajina 12 200 € 9 570 1,27 € 19 200 € 10 480 1,83 € 77 330 € 30 296 2,55 € 26 285 € 27 694 0,95 €
Austrália 34 900 € 12 990 2,69 € 61 960 € 18 320 3,38 € 64 980 € 29 815 2,18 € 75 185 € 71 266 1,05 €
Spojené kráľovstvo 96 987 € 48 083 2,02 € 130 933 € 127 305 1,03 € 244 847 € 5 763 210 0,04 € 244 122 € 206 925 1,18 €
Chorvátsko 176 409 € 90 646 1,95 € 127 555 € 90 010 1,42 € 190 290 € 93 458 2,04 € 62 200 € 51 850 1,20 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 445 € 950 2,57 €
Poľsko 231 426 € 17 811 12,99 € 343 446 € 21 260 16,15 € 336 810 € 37 560 8,97 € 50 330 € 18 700 2,69 €
Rakúsko 9 244 € 2 532 3,65 € 36 894 € 5 832 6,33 € 64 326 € 7 620 8,44 € 32 194 € 9 877 3,26 €
Rumunsko 265 800 € 57 979 4,58 € 363 370 € 54 115 6,71 € 762 190 € 91 909 8,29 € 303 810 € 67 650 4,49 €
Luxembursko 7 000 € 600 11,67 € 13 200 € 1 100 12,00 € 79 850 € 6 400 12,48 € 19 000 € 4 000 4,75 €
Švajčiarsko 12 470 € 984 12,67 € 10 900 € 220 49,55 € 35 750 € 1 275 28,04 € 22 400 € 4 485 4,99 €
Nemecko 40 478 € 15 300 2,65 € 29 485 € 8 600 3,43 € 70 097 € 20 250 3,46 € 65 806 € 10 770 6,11 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 500 € 50 250 0,07 € 2 000 € 250 8,00 €
Francúzsko 85 850 € 4 350 19,74 € 61 420 € 54 750 1,12 € 66 498 € 53 973 1,23 € 64 020 € 7 253 8,83 €
Belgicko 2 700 € 350 7,71 € 25 900 € 1 750 14,80 € 55 140 € 6 660 8,28 € 29 180 € 2 900 10,06 €
Švédsko 3 260 € 500 6,52 € 4 850 € 575 8,43 € 5 430 € 1 640 3,31 € 7 560 € 750 10,08 €
Írsko 73 940 € 3 060 24,16 € 69 830 € 4 510 15,48 € 98 412 € 17 100 5,76 € 69 760 € 5 500 12,68 €
Dánsko 3 750 € 120 31,25 € 3 270 € 125 26,16 € 1 970 € 100 19,70 € 2 370 € 100 23,70 €
Island 4 270 € 40 106,75 € 5 350 € 40 133,75 € 8 000 € 240 33,33 € 8 000 € 240 33,33 €
Holandsko 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 €
Cyprus 14 420 € 150 96,13 € 25 700 € 850 30,24 € 23 140 € 560 41,32 € 13 700 € 200 68,50 €
Slovinsko 1 700 € 200 8,50 € 2 100 € 150 14,00 € 1 750 € 100 17,50 € 0 € 0 0,00 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 2 500 € 50 50,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Izrael 10 000 € 3 000 3,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 15 020 € 210 71,52 € 4 020 € 40 100,50 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 3 500 € 1 400 2,50 € 3 000 € 3 000 1,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 5 775 € 1 600 3,61 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 350 8,57 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 9 720 € 28 850 0,34 € 7 020 € 30 060 0,23 € 1 750 € 70 25,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Kultúra

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
1 595 079 € 6 739 312 0,24 € 1 744 489 € 1 563 400 1,12 € 2 624 404 € 2 230 768 1,18 € 1 091 041 € 3 304 059 0,33 €
Česká republika 201 073 € 603 302 0,33 € 213 680 € 297 905 0,72 € 242 960 € 597 890 0,41 € 126 630 € 1 091 370 0,12 €
Kanada 29 300 € 80 175 0,37 € 41 460 € 40 721 1,02 € 22 540 € 226 550 0,10 € 46 378 € 230 600 0,20 €
Srbsko 356 946 € 5 656 484 0,06 € 357 181 € 444 873 0,80 € 598 893 € 725 606 0,83 € 316 237 € 1 525 196 0,21 €
Spojené kráľovstvo 23 357 € 46 720 0,50 € 31 088 € 125 480 0,25 € 106 232 € 258 910 0,41 € 87 585 € 201 000 0,44 €
Austrália 17 400 € 12 180 1,43 € 24 500 € 17 400 1,41 € 32 430 € 26 390 1,23 € 30 005 € 49 476 0,61 €
Ukrajina 8 000 € 5 640 1,42 € 16 700 € 8 180 2,04 € 55 780 € 30 130 1,85 € 17 700 € 27 537 0,64 €
Maďarsko 172 742 € 214 684 0,80 € 129 550 € 408 704 0,32 € 162 075 € 92 244 1,76 € 84 921 € 100 910 0,84 €
Slovenská republika 80 950 € 0 0,00 € 59 310 € 0 0,00 € 8 000 € 0 0,00 € 3 800 € 1 600 2,38 €
Poľsko 197 480 € 12 001 16,46 € 291 740 € 15 900 18,35 € 283 760 € 22 400 12,67 € 30 830 € 12 600 2,45 €
Fínsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 445 € 950 2,57 €
Rakúsko 3 700 € 2 000 1,85 € 28 550 € 4 600 6,21 € 56 782 € 7 280 7,80 € 20 300 € 6 650 3,05 €
Chorvátsko 156 659 € 51 665 3,03 € 107 905 € 53 442 2,02 € 176 220 € 56 040 3,14 € 52 300 € 15 850 3,30 €
Nemecko 32 478 € 15 150 2,14 € 19 785 € 8 150 2,43 € 40 003 € 17 150 2,33 € 26 256 € 6 950 3,78 €
Švajčiarsko 7 000 € 84 83,33 € 7 200 € 120 60,00 € 23 750 € 975 24,36 € 16 200 € 4 185 3,87 €
USA 63 429 € 9 478 6,69 € 62 620 € 19 750 3,17 € 56 356 € 6 104 9,23 € 7 764 € 1 695 4,58 €
Rumunsko 130 000 € 23 029 5,65 € 239 320 € 24 825 9,64 € 561 990 € 34 999 16,06 € 103 600 € 16 740 6,19 €
Írsko 24 740 € 2 600 9,52 € 23 210 € 3 900 5,95 € 48 700 € 13 700 3,55 € 30 460 € 4 400 6,92 €
Bosna a Hercegovina 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 500 € 50 250 0,07 € 2 000 € 250 8,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 8 850 € 2 200 4,02 € 4 000 € 400 10,00 €
Belgicko 2 700 € 350 7,71 € 25 900 € 1 750 14,80 € 55 140 € 6 660 8,28 € 29 180 € 2 900 10,06 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 7 200 € 2 500 2,88 € 22 675 € 1 700 13,34 € 6 350 € 500 12,70 €
Island 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 200 15,00 € 3 000 € 200 15,00 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 2 250 € 75 30,00 € 2 630 € 1 140 2,31 € 2 730 € 150 18,20 €
Francúzsko 70 500 € 1 500 47,00 € 43 000 € 52 000 0,83 € 41 328 € 51 700 0,80 € 38 000 € 1 850 20,54 €
Dánsko 3 750 € 120 31,25 € 3 270 € 125 26,16 € 1 970 € 100 19,70 € 2 370 € 100 23,70 €
Kuvajt 0 € 0 0,00 € 750 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Cyprus 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 5 840 € 100 58,40 € 0 € 0 0,00 €
Libanon 3 500 € 1 400 2,50 € 3 000 € 3 000 1,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 5 100 € 150 34,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 4 275 € 600 7,13 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 350 8,57 € 0 € 0 0,00 €
Spojené arabské emiráty 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 0 € 0 0,00 € 5 320 € 30 000 0,18 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Vzdelávanie

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
610 486 € 83 806 7,28 € 906 188 € 147 764 6,13 € 1 191 700 € 306 156 3,89 € 971 666 € 456 357 2,13 €
Kanada 24 500 € 1 150 21,30 € 39 700 € 2 165 18,34 € 63 000 € 31 450 2,00 € 66 020 € 226 450 0,29 €
Čierna Hora 5 000 € 250 20,00 € 4 850 € 120 40,42 € 7 870 € 740 10,64 € 4 600 € 10 150 0,45 €
Srbsko 148 276 € 34 587 4,29 € 317 333 € 63 434 5,00 € 296 463 € 189 880 1,56 € 203 274 € 144 754 1,40 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 30 715 € 162 189,60 € 85 000 € 2 150 39,53 € 17 107 € 10 760 1,59 €
Česká republika 38 900 € 4 200 9,26 € 36 800 € 5 600 6,57 € 45 500 € 16 300 2,79 € 39 188 € 7 990 4,90 €
Rakúsko 5 544 € 532 10,42 € 5 544 € 532 10,42 € 7 544 € 340 22,19 € 11 094 € 2 227 4,98 €
Maďarsko 67 995 € 15 668 4,34 € 79 545 € 55 597 1,43 € 109 732 € 16 625 6,60 € 145 691 € 23 218 6,27 €
Poľsko 14 156 € 610 23,21 € 31 706 € 1 160 27,33 € 18 850 € 2 460 7,66 € 2 400 € 300 8,00 €
Rumunsko 82 800 € 19 150 4,32 € 80 450 € 12 390 6,49 € 147 600 € 31 610 4,67 € 130 210 € 15 010 8,67 €
Nemecko 8 000 € 150 53,33 € 8 000 € 150 53,33 € 26 794 € 1 100 24,36 € 39 550 € 3 820 10,35 €
USA 18 455 € 675 27,34 € 16 550 € 551 30,04 € 31 600 € 715 44,20 € 27 980 € 1 645 17,01 €
Švédsko 1 000 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 1 930 € 100 19,30 €
Švajčiarsko 3 270 € 100 32,70 € 3 700 € 100 37,00 € 12 000 € 300 40,00 € 6 200 € 300 20,67 €
Austrália 16 500 € 190 86,84 € 36 260 € 300 120,87 € 29 750 € 925 32,16 € 40 300 € 1 790 22,51 €
Spojené kráľovstvo 73 630 € 1 363 54,02 € 99 845 € 1 825 54,71 € 135 615 € 4 300 31,54 € 156 537 € 5 925 26,42 €
Francúzsko 6 400 € 150 42,67 € 8 400 € 200 42,00 € 14 700 € 273 53,85 € 14 200 € 403 35,24 €
Írsko 49 200 € 460 106,96 € 46 620 € 610 76,43 € 49 712 € 3 400 14,62 € 39 300 € 1 100 35,73 €
Holandsko 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 € 2 200 € 60 36,67 €
Ukrajina 1 600 € 2 030 0,79 € 0 € 0 0,00 € 18 550 € 140 132,50 € 5 185 € 115 45,09 €
Cyprus 14 420 € 150 96,13 € 25 700 € 850 30,24 € 17 300 € 460 37,61 € 13 700 € 200 68,50 €
Island 4 270 € 40 106,75 € 5 350 € 40 133,75 € 5 000 € 40 125,00 € 5 000 € 40 125,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 6 200 € 600 10,33 € 57 000 € 1 800 31,67 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 1 500 € 1 000 1,50 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Slovinsko 1 700 € 200 8,50 € 2 100 € 150 14,00 € 1 750 € 100 17,50 € 0 € 0 0,00 €
Nový Zéland 9 920 € 60 165,33 € 4 020 € 40 100,50 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Chorvátsko 9 450 € 981 9,63 € 12 900 € 1 068 12,08 € 6 420 € 918 6,99 € 0 € 0 0,00 €
Dánsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Mexiko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 1 800 € 50 36,00 € 1 700 € 60 28,33 € 1 750 € 70 25,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Informácie

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
200 229 € 212 690 0,94 € 211 835 € 430 469 0,49 € 267 879 € 6 749 866 0,04 € 319 019 € 1 812 142 0,18 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 6 200 € 1 000 500 0,01 €
Česká republika 10 900 € 115 000 0,09 € 11 520 € 250 250 0,05 € 33 480 € 1 071 040 0,03 € 31 070 € 327 000 0,10 €
Maďarsko 19 679 € 26 800 0,73 € 28 290 € 127 500 0,22 € 21 451 € 14 000 1,53 € 61 019 € 264 600 0,23 €
Austrália 1 000 € 620 1,61 € 1 200 € 620 1,94 € 2 800 € 2 500 1,12 € 4 880 € 20 000 0,24 €
Srbsko 38 120 € 2 270 16,79 € 67 255 € 17 849 3,77 € 65 060 € 110 400 0,59 € 84 040 € 134 400 0,63 €
Čierna Hora 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 200 € 5 000 0,64 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 800 € 1 000 0,80 €
Kanada 15 500 € 7 600 2,04 € 11 100 € 4 000 2,78 € 19 068 € 4 000 4,77 € 15 540 € 13 000 1,20 €
Chorvátsko 8 000 € 3 000 2,67 € 4 750 € 3 500 1,36 € 5 450 € 3 500 1,56 € 7 550 € 4 000 1,89 €
Rumunsko 53 000 € 15 800 3,35 € 43 600 € 16 900 2,58 € 52 600 € 25 300 2,08 € 56 500 € 27 900 2,03 €
Francúzsko 6 750 € 2 300 2,93 € 7 820 € 2 000 3,91 € 10 470 € 2 000 5,24 € 9 820 € 4 800 2,05 €
Poľsko 15 300 € 3 700 4,14 € 20 000 € 4 200 4,76 € 34 200 € 12 700 2,69 € 17 100 € 5 800 2,95 €
Luxembursko 7 000 € 600 11,67 € 7 000 € 500 14,00 € 14 000 € 2 400 5,83 € 15 000 € 3 600 4,17 €
Švédsko 2 260 € 500 4,52 € 2 600 € 500 5,20 € 0 € 0 0,00 € 2 900 € 500 5,80 €
Ukrajina 2 600 € 1 900 1,37 € 2 500 € 2 300 1,09 € 3 000 € 26 115,38 € 3 400 € 42 80,95 €
Bulharsko 0 € 0 0,00 € 2 500 € 50 50,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Spojené kráľovstvo 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 3 000 € 5 500 000 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Taliansko 7 920 € 28 800 0,28 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Izrael 10 000 € 3 000 3,33 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Nemecko 0 € 0 0,00 € 1 700 € 300 5,67 € 3 300 € 2 000 1,65 € 0 € 0 0,00 €
Švajčiarsko 2 200 € 800 2,75 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
USA 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Oblasť Médiá

Krajina2018201920202021
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
Požadovaná
suma
Počet
zasiahnutých
Požiadavka na
1 zasiahnutého
85 235 € 158 230 0,54 € 125 770 € 710 620 0,18 € 80 814 € 483 850 0,17 € 150 227 € 421 600 0,36 €
Chorvátsko 2 300 € 35 000 0,07 € 2 000 € 32 000 0,06 € 2 200 € 33 000 0,07 € 2 350 € 32 000 0,07 €
Česká republika 10 000 € 12 000 0,83 € 45 000 € 15 500 2,90 € 13 600 € 68 500 0,20 € 12 077 € 70 000 0,17 €
Maďarsko 25 200 € 20 300 1,24 € 25 700 € 203 700 0,13 € 16 500 € 106 000 0,16 € 21 335 € 116 500 0,18 €
USA 8 300 € 12 000 0,69 € 13 320 € 22 000 0,61 € 5 000 € 25 000 0,20 € 11 884 € 50 600 0,23 €
Srbsko 11 465 € 62 030 0,18 € 34 750 € 436 170 0,08 € 29 360 € 195 850 0,15 € 40 621 € 125 300 0,32 €
Kanada 21 280 € 15 000 1,42 € 0 € 0 0,00 € 11 354 € 55 000 0,21 € 24 460 € 15 000 1,63 €
Rumunsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 13 500 € 8 000 1,69 €
Slovenská republika 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 22 000 € 4 000 5,50 €
Francúzsko 2 200 € 400 5,50 € 2 200 € 550 4,00 € 0 € 0 0,00 € 2 000 € 200 10,00 €
Švédsko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 2 800 € 500 5,60 € 0 € 0 0,00 €
Rakúsko 0 € 0 0,00 € 2 800 € 700 4,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Luxembursko 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Argentína 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €
Poľsko 4 490 € 1 500 2,99 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 € 0 € 0 0,00 €

Najmenej efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Austrália Czech and Slovak School of Sydney Metodické školenie pre slovenské školy v Austrálii a na Novom Zélande 2 500 € 2 000 € 5 500,00 € 5 500,00 €
Austrália Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii Slovenská detská beseda v Melbourne, Austrália 13 500 € 6 500 € 33 409,09 € 60 225,00 €
Spojené kráľovstvo Erika Krizova Mam rad Slovencinu 9 000 € 3 000 € 16 562,50 € 40 225,00 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Intenzívny jazykový kurz 4 200 € 3 000 € 4 1 050,00 € 20 210,00 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade 3 030 € 1 000 € 15 202,00 € 15 202,00 €
Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva Nákup audiovizuálnej techniy 2 500 € 2 000 € 12 208,33 € 14 178,57 €
Nemecko czentrum gemeinnützige Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) Slovenská škola Rhein-Main 18 600 € 5 000 € 50 372,00 € 120 155,00 €
Maďarsko FOLKLÓRNY SPOLOK MALÁ FURMIČKA( MALÁ FURMICSKA NÉPTÁNC EGYESÜLET) Bezpečné vzdelávanie detí 4 000 € 2 000 € 30 133,33 € 30 133,33 €
USA Czech & Slovak School of Atlanta Ucime sa po slovensky! 6 000 € 4 000 € 45 133,33 € 45 133,33 €
Spojené kráľovstvo Karin Koštialová Slovenská škola vo Warwicku 6 660 € 3 000 € 15 444,00 € 50 133,20 €
Island Félag Slóvakíska á Íslandi SKIS Slovenčina pre deti na Islande 5 000 € 3 000 € 17 294,12 € 40 125,00 €
Spojené kráľovstvo Czech & Slovak Club UK CIC Vzdelávacie centrum v Oxforde 14 461 € 4 000 € 38 380,55 € 120 120,51 €
Cyprus Flamingos - Slovak School Podpora činnosti školy 11 950 € 5 000 € 50 239,00 € 100 119,50 €
Maďarsko Slovenský folklórny spolok Lipa Tanečný tábor pre tanečníkov jubilujúceho slovenského folklórneho spolku Lipa 4 500 € 1 500 € 20 225,00 € 40 112,50 €
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska 13 000 € 2 000 € 100 130,00 € 120 108,33 €
Česká republika Folklorní klub Fogáš Krojové vybavenie pre Folklorního klubu Fogáš 3 710 € 2 000 € 35 106,00 € 35 106,00 €
Ukrajina Užhorodský spolok Slovákov Tabuľa /bareljef/ Milanu Lichard v obci Seredňe okres Užhorodský 1 800 € 1 000 € 11 163,64 € 17 105,88 €
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva Sudice Slovenský jazykový krúžok 2 100 € 1 500 € 25 84,00 € 20 105,00 €
Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Modernizácia technického vybavenia materskej školy 10 000 € 3 000 € 55 181,82 € 100 100,00 €
Maďarsko Slovenská národnostná samospráva - mesto Rétšág Slovenský jazykový kurz 2 000 € 2 000 € 10 200,00 € 20 100,00 €

Najviac efektívne podporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Slovenská republika Združenie nezávislých expertov pre otázky dejín a života zahraničných Slovákov KRONIKA SLOVÁKOV 2 200 € 1 000 € 6 366,667 € 1 000 000 0,002 €
Srbsko Divadlo VHV Petrovec Petrovskí chlapci 9 275 € 3 000 € 80 115,938 € 1 000 000 0,009 €
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 € 500 € 3 166,667 € 30 000 0,017 €
Srbsko Združenie S.Vojtecha MS Selenča Tretia medzinárodna výtvarná koĺónia slovenských výtvarníkov-amatérov 2 200 € 1 000 € 25 88,000 € 100 000 0,022 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Dotyky so slovenčinou, prílohy Slovenských dotykov 2 750 € 800 € 91 300 0,030 € 120 000 0,023 €
Česká republika NEXT PICTURE z.s. Petrovskí chlapci 24 800 € 3 000 € 80 310,000 € 1 000 000 0,025 €
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Reprint zbierky básní Alexandra Kormoša Polyfónia 2 500 € 500 € 5 500,000 € 100 000 0,025 €
Srbsko Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov Portál kultúry vojvodinských Slovákov 2 100 € 1 000 € 25 84,000 € 75 000 0,028 €
Česká republika Samuel Zubo Podcastová relácia Srdcom doma 1 560 € 1 000 € 20 78,000 € 50 000 0,031 €
Kanada Slovak Canadian Heritage Museum Dezajn, tvorba a nakup vinylovych skladacich panelov 8 000 € 1 500 € 10 800,000 € 200 000 0,040 €
Maďarsko Nezisková spoločnosť SlovakUm Vydanie mapy Slovenská Budapešť 4 000 € 1 500 € 10 400,000 € 100 000 0,040 €
Maďarsko Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena Vydanie CD-platne 5 000 € 2 500 € 30 166,667 € 100 000 0,050 €
Srbsko ECAV Jánošík XCamP stretnutie evanjelickej mládeže v Jánošíku 2 800 € 1 700 € 300 9,333 € 52 000 0,054 €
Česká republika Slovensko-český klub, z. s. Udržanie vydávania časopisu Slovenské dotyky, Magazínu Slovákov v ČR 10 000 € 4 000 € 91 300 0,110 € 150 000 0,067 €
Maďarsko ČABA300 Gastronomická a turistická jednota dolnozemských Slovákov Tranoscius a jeho stará ale živá liturgia 2 400 € 1 800 € 1 500 1,600 € 35 000 0,069 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor vo Vojlovici Učebnice a pracovné listy pre vyučbu náboženstva v slovenskom jazyku 3 853 € 1 000 € 2 000 1,927 € 50 000 0,077 €
Srbsko MOMS Jánošík Slováci v Jánošíku (II.vydanie) 4 150 € 1 000 € 50 83,000 € 52 000 0,080 €
Spojené kráľovstvo Folklórny súbor Lipa (SCIO) Dotácia na nákup technického zariadenia pre Folklórny Súbor Lipa 170 € 170 € 40 4,250 € 2 000 0,085 €
Austrália Beseda, Československo-austrálska asociácia Canberry a okolia, Inc., Australia Tvorba a udržiavanie informačných platforiem Československo-austrálskej asociácie Beseda 850 € 400 € 10 85,000 € 10 000 0,085 €
Kanada Slávik - Slovenský folklórne združenie Podpoliansky parovy tanec, hudba a spevy 9 000 € 1 000 € 30 300,000 € 100 000 0,090 €

Najmenej efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu Výmena okien, vchodových dverí, portálu na budove a práca majstrov 17 000 € 0 € 4 4 250,00 € 10 1 700,00 €
Srbsko Základná škola mladých pokolení Kovačica Rekonštrukcia učebne žiakov s autistickými poruchami 17 000 € 0 € 7 2 428,57 € 13 1 307,69 €
Kanada Tanecny Subor Domovina Krajanska Nedela v Detve 2021 25 950 € 0 € 20 1 297,50 € 20 1 297,50 €
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien "Dôvera" webovy portal,on-line vydanie 4 000 € 0 € 6 666,67 € 6 666,67 €
Ukrajina Spoločnosť Slovákov Ľ. Štúra v Zakarpatsku Letná škola slovenského jazyka 12 300 € 0 € 47 261,70 € 40 307,50 €
Chorvátsko Matica slovenská Ilok Účasť detí a mládeže na vzdelávacích programoch MŠVVaŠ pre Slovákov v zahraničí na Slovensku 1 720 € 0 € 8 215,00 € 8 215,00 €
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien "Dôvera" Letny tabor pre deti slovakov zijucich na Ukrajine 4 000 € 0 € 8 500,00 € 20 200,00 €
Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva Nákup audiovizuálnej techniy 2 500 € 0 € 12 208,33 € 14 178,57 €
Ukrajina Zakarpatska kulturno-osvetova organizacia slovenskych žien "Dôvera" Vzdelavaci seminar pre ucielov z vyucovacim jazykom slovenskym 3 500 € 0 € 6 583,33 € 20 175,00 €
Maďarsko Oroslánska slovenská národnostná samospráva Frekventanti kuru slovenského jazyka v krajine svojich predkov 3 420 € 0 € 18 190,00 € 20 171,00 €
Rumunsko Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín Renovácia evanjelického kostola v Butíne: Dokončenie vonkajšej úpravy kostola, zrenovovanie nábytku, automatizácia zvonov a reštaurovanie organu. 51 000 € 0 € 170 300,00 € 300 170,00 €
Rumunsko Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR 12 000 € 0 € 40 300,00 € 80 150,00 €
Maďarsko Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku Ekumenický biblický tábor pre žiakov základných a stredných škôl 7 500 € 0 € 39 192,31 € 50 150,00 €
Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku Jana-Maria Szabo Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku 2 500 000 € 0 € 10 250 000,00 € 20 000 125,00 €
Srbsko Fondacija Mira Brtka Kúpa nehnuteľnosti - rodinný dom, maliarsky a módny atelier Miry Brtkovej v Starej Pazove 180 000 € 0 € 5 36 000,00 € 1 500 120,00 €
Chorvátsko Matica slovenská Radoś Rekonštrukcia javiska M.S. Radoš 14 288 € 0 € 3 4 762,67 € 120 119,07 €
Spojené kráľovstvo Okenko CIC Letný výmenný pobyt detí v rodinách (Poľanovce&Londýn) 6 650 € 0 € 12 554,17 € 60 110,83 €
Srbsko Mária Vrška Počítač s príslušenstvom 1 100 € 0 € 4 275,00 € 10 110,00 €
Maďarsko Slovenská samospráva Budapešti Škola v prírode v Mojmírovciach 10 000 € 0 € 27 370,37 € 100 100,00 €
Maďarsko Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským Modernizácia technického vybavenia materskej školy 10 000 € 0 € 55 181,82 € 100 100,00 €

Najviac efektívne NEpodporené žiadosti na jedného plánovaného zasiahnutého v roku 2021

Krajina Žiadateľ Názov projektu Požadovaná suma Schválená suma Počet účastníkov Požiadavka na 1 účastníka Počet zasiahnutých Požiadavka na 1 zasiahnutého
Srbsko Matica slovenská v Srbsku Účasť na Stálej konferencii „Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2021" 720 € 0 € 4 180,000 € 500 000 0,001 €
USA Martina Hornakova Informačná platforma KITNDO 22 200 € 0 € 1 000 000 0,022 € 10 000 000 0,002 €
Srbsko Vojvodinské motívy Technické zabezbepečenie - nákup nooteboku s operačným sistémom 950 € 0 € 3 316,667 € 100 000 0,010 €
Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) realizácia pamätníka v Bratislave ako budúcej národnej kultúrnej pamiatky 87 360 € 0 € 200 436,800 € 6 700 000 0,013 €
Slovenská republika Nadácia Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva (NNPSV) Národný Pamätník Slovenského Vysťahovalectva 87 360 € 0 € 200 436,800 € 6 700 000 0,013 €
Chorvátsko Josip Kvasnovski Zvečera je naša piesen 500 € 0 € 3 166,667 € 30 000 0,017 €
Spojené kráľovstvo Andrea Okely FS Morena – studiova nahravka hudby k novemu tancu 1 000 € 0 € 40 25,000 € 50 000 0,020 €
Taliansko Ivana Kvetanova "Mesto menom Possonia“ - krátky dokumentárny film 6 920 € 0 € 15 461,333 € 300 000 0,023 €
Srbsko Spolok kysáčskych žien NEZABUDNUTÉ REMESLÁ 600 € 0 € 8 75,000 € 25 000 0,024 €
Srbsko Spolok kysáčskych žien NEZABUDNUTÉ REMESLÁ 600 € 0 € 8 75,000 € 25 000 0,024 €
Srbsko NEXT PICTURE z.s. Petrovskí chlapci 24 800 € 0 € 80 310,000 € 1 000 000 0,025 €
Kanada Slávik - Slovenský folklórne združenie Ucast na podujati organizovanom USZZ - Stala konferencia "Slovenska republika a Slovaci zijuzi v zahranici 2021" 2 500 € 0 € 1 2 500,000 € 100 000 0,025 €
Srbsko Vojvodinské motívy Biela košeľa - spája Teba a mňa 2 900 € 0 € 17 170,588 € 100 000 0,029 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Press stredisko počas SNS 2021 1 500 € 0 € 25 60,000 € 50 000 0,030 €
Srbsko Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny Press stredisko počas osláv 250. výročia príchodu Slovákov do Starej Pazovy 1 500 € 0 € 25 60,000 € 50 000 0,030 €
Bosna a Hercegovina Združenie Slovákov Semberije "Juraj Jánošik" Bijeljina Účasť na 7. Krajanskom dvore 1 800 € 0 € 8 225,000 € 50 000 0,036 €
Srbsko Spolok kysáčskych žien 7. Krajanský dvor 2021, Detva 1 800 € 0 € 8 225,000 € 50 000 0,036 €
Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s. On-line platformy Svetového združenia Slovákov v zahraničí 3 000 € 0 € 36 000 0,083 € 80 000 0,038 €
Česká republika Mezinárodní klub Slovenka Klubové stretnutia 3 750 € 0 € 720 5,208 € 100 000 0,038 €
Srbsko Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Bielom Blate Prezentácia autentických gastronomických Slovenských výrobkov z Bieleho Blata 1 985 € 0 € 10 198,500 € 50 000 0,040 €