Padinská Geceľa

 

Organizátor

Zuzana Kotvaš

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Padina, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2024 do 1.7.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

100 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia sa použije na prípravu a tlač knihy o padinských krojoch - geceľách.Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač.
Platby za odborné služby - preklady slovenský jazyk - francúzsky, slovenský jazyk - nemecky, redakčné úpravy a jazyková korektúra
Doprava
Propagácia a reprezentačné náklady

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je zachovať, v knižnej forme krásu padinského kroja pre ďalšie generácie.
Bohatá zbierka krojov Zuzany Kotvaš obsahuje vzácnosti z nášho národného dedičstva. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytí Petar Desić na fascinujúcich fotografiách. V knihe okrem zaujímavých historických faktov spoznáte aj životné príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.Unikátna encyklopedicko-zážitková publikácia, ktorá vám prináša dedičstvo našich predkov. Táto kniha – plná jedinečných fotografií – vám predstaví krásu padinských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. Posolstvo ukryté na stránkach tejto knihy priblíži naše národné dedičstvo nielen vám, ale aj vašim deťom a vnúčatám. Obdivujte spolu s nami bohatstvo Padiny do ktorej pred viacej, ako 200 rokmi prišli Slováci zo Zvolenskej stolice a kde sa zachovali kroje naších predkov.

Projekt podporuje hmotné kultúrne dedičstvo Slovákov v Padine. Viacej, ako150 krojov je autentických padinských. Zbierka sa nachádza doma u Zuzany Kotvaš. Zberateľka sa celý život starala o chorých ľudí, ktorí pri jej návštevách rozprávali svoje príbehy z mladosti, ako sa niekedy žilo v Padine. Keď starší a chorí ľudia videli jej lásku ku krojom a histórii Padiny radi jej darovali kroje, vedeli, že budú v dobrých rukách. Projekt je nevyčísliteĺný pre Slovákov.Je trvaloudržateľný pre ďalšie generácie. Autentický len pre Padinu.

Padina je vraj dedina mletej vody a hlbokých studní. Je najväčšia dedina mimo Slovenska v korej žijú Slováci. Komunita sa snaží vštepovať deťom lásku k histórii.Učíme deti aj o krojoch ich histórii. Kniha prinesie pohľad na obliekanie našich predkov. Sviatočné, bežné, slávnostné, s ojedinelosťami. Knižka, akých nie je veľa, aké by sme chceli mať vo svojej knižnici, nám dokazuje, ako nádherná bola móda našich predkov. Dnešná mládež si ju často nesprávne spája len so starými babičkami a mamami, ktoré sú na mnohých dedinkách jediné zachovávajúc svoje tradície a jediné, ktoré majú záujem o folklórne prvky. A predsa v posledných rokoch opäť prichádza do popredia úcta k starodávnej móde, ktorá nás odlišovala tak jednoznačne a každý hneď vedel, z ktorej obce, alebo regiónu daný človek je.Kniha vznikne vďaka spojeniu dvoch mien. Zuzana Kotvaš, ako známa zberateľka a reštaurátorka krojov, má zbierku nesmierne cenných kúskov a kompletov. Často krát dokonca v jedinom zachovanom exemplári. Petar Desić, dvorný fotograf zachytívajúci nádheru slovenského kroja vo Vojvodin, ktorý je autorom fotografií, ktoré tvoria základnú hodnotu tešiacu zrak každého čitateľa. To je viac než isté. Nejde však o fotografie krojov poskladaných na posteli, ale na ženách, deťoch, mužoch a podobne. Kroje na ľuďoch, pre ktorých boli určené, v rôznom spoločenskom postavení, v rôznych verziách a materiálovom vyhotovení s náhľad do krásy a jedinečnosti našej módy.

Očakávaný prínos projektu

Morálny prínos.Po skúsenosti s TUK Kovačica ich správania sa je to morálne zadosťučinenie práce Zuzany Kotváš. Kniha bude kvalitné ohodnotenie 30 ročnej práce zachovania zbierky krojov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2024: 2 800 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 2 000 € 16,67 € 0,05 € 0,0476 €

Žiadosť číslo 0744/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):3300.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):600.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):500.00; Doprava (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):120.00; Iné - Bankové poplatky:80.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0744/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com