Slovensko-česká spoločnosť

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Oblasť

nezaradená

 
Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
2011 7 - - 95 965 € 28 350 €
  2016-2023 7 0 0 95 965 € 28 350 € (30%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Česká republika

Česká republika Obec Slovákov v Prahe - ZANIKNUTÉ

Česká republika PB v Brne

Česká republika Piece you can't miss

Česká republika Popradčania v Brne

Česká republika Pravoslavný katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje

Česká republika Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Pro Futuro s. o.,Slovenská výchovno vzdelávacia a osvetová spoločnosť v ČR

Česká republika Rada vlády pro národnostní menšiny

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Hradci Králové

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Kladne

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s.

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Sokolove

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Tepliciach

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Třinci, z.s.

Česká republika Regionálna obec Slovákov v Ústí nad Labem

Česká republika Rusínska iniciatíva v CZ

Česká republika Samuel Zubo

Česká republika Slováci žijúci v Prahe

Česká republika Slovak World Network, z. s.

Česká republika Slovenská řeckokatolická farnost

Česká republika Slovenská rímskokatolícka farnosť v Prahe

Česká republika Slovenské katolícke centrum v Plzni

Česká republika Slovenskí LARPisti v Brne

Česká republika Slovensko - česká spoločnosť

Česká republika Slovensko - český klub PLZEŇ

Česká republika Slovensko - český klub, z.s.

Česká republika Slovensko-česká spoločnosť

Česká republika Slovenský dom v Brne

Česká republika Slovenský dom v Prahe

Česká republika Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prahe

Česká republika Slovenský evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania v Prahe

Česká republika Slovenský inštitút v Prahe

Česká republika Slovenský klub, z.s.

Česká republika Slovenský literárny klub v ČR, z. s.

Česká republika Som v Prahe

Česká republika Sonex Group s.r.o

Česká republika Společnost pro kulturu a umění, z.s.

Česká republika Spoločnosť generála M. R. Štefánika v Českej republike, z. s.

Česká republika Spoločnosť Jána Kollára v ČR, z. s.

Česká republika Spolok Detvan, z. s.

Česká republika Svetové združenie Slovákov v zahraničí, z. s.

Česká republika Upper-Centrum kreativních prumyslu a podnikání

Česká republika Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe

Česká republika Vlastimil FABIŠIK

Česká republika Výbor pro národnostní menšiny ZHMP

Česká republika Vysokoškolský soubor lidových písní a tanců Poľana

Česká republika Združenie Slovákov v Prahe - NEAKTIVNÝ

Česká republika Zuzana Piussi

Česká republika Zväz Slovákov v Českej republike

Česká republika Živena Praha


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Bližšie informácie ku krajanskému svetu v ČR:

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com