Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

účel usporiadania Stretnutia pod lipami je prezentovanie tvorby mladých autorov-spisovateľov a výtvarníkov, ktorí uverejňujú svoju tvorbu v literárno-výtvarnej prílohe Rozlety časopisu Vzlet, jej hodnotenie a odmeňovanie tých najlepších

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia tvorby širšej verejnosti a prostrediu, v ktorom sa Stretnutie uskutočňuje, umožnenie stretnutia s osvedčeným spisovateľmi a výtvarníkmi a podnetenie na ďaľšie tvorenie

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 4 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 700 € 1 000 € 528,57 € 61,67 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0719/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0719/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com