Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov

 

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2022 do 31.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Usporiadanie Stretnutia pod lipami (SPL) je prezentovanie najmladšej slovenskej vojvodinskej tvorby a už píšucích autorov, ktorí uverejňujú svoju literárnu a výtvarnú tvorbu v rámci prílohy Rozlety - časopisu Vzlet, jej hodnotenie a odmeňovanie tých najlepších. Prispevanie do Rozletov a SPL sú pre mladých autorov spravidla tým prvým odrazovým mostíkom pre ďaľšie afirmovanie sa vo oblasti literatúry.

Očakávaný prínos projektu

Prezentácia tvorby širšej verejnosti a prostrediu, v ktorom sa Stretnutie uskutočňuje, umožnenie stretnutia s osvedčenými spisovateľmi a výtvarníkmi a podnetenie na ďaľšie tvorenie.

Dodatočné informácie

Časopis vychádza počas celého školského roka, za jeden rok vyjde 10 čísel príholy Rozlety, ktorej obsah hodnotí porota pozostávajúca z naších (alebo zo Slovenska) sposovateľov, redaktorov a výtvarných umelcov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 4 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 700 € 800 € 528,57 € 61,67 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0675/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Náklady na inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0675/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com