Detský časopis Zornička

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cieľom projektu je skvalitnenie časopisu Zornička. Má výchovný a edukačný charaktér. Venovaný je žiakom nižších tried základných škôl. Je doplnkom na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnéj kultúry

Očakávaný prínos projektu

Má pozitívny prínos v hájení slovenského jazyka a všeobecne kultúry a stimuluje kreatívne a pozitívne spoločenské aktivity detí.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 6 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 000 € 3 000 € 1 000,00 € 2,80 € 0,0714 €

Žiadosť číslo 0717/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0717/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com