zvyšenie štandardu práce profesorov informatiky a elektrotechniky

 

Organizátor

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.8.2022 do 20.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

280

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Gymnázium má dve učebne informatiky a jednu učebňu pre potreby predmetov z oblasti elektrotechniky, ktoré sú vybavené štandardnými počitačmi. Máme zamestnaných troch profesorov z oblasti informatiky a jedného profesora z oblasti elektrotechniky. Pre týchto štyroch profesorov by sme chceli zabezpečit 4 notebooky Lenovo Flex 5 14ALC05 Win10 Home/14FHD Touch/Ryzen 5-5500U/8GB/512GB SSD/FPR/backlit/sivý, ktoré sú nadštandardné, vzhľadom na to, že sa technólogia každým dňom mení a vyvíja a preto je potrebné nové výdobitky techniky vnášat do predmetov, aby boli zaujímavejšie prednašky pre žiakov a aby sa postupovalo s dobov. Týmito pomôckami by sme profesorom umožnili zvýšit štandardy práce, čím by sme zaujali aj terajších žiakov ale aj budúcich študentov. Taktiež by sme chceli zabezpečiť farebnú tlačiareň HP CLJ M479fdn m 107253 w1a79a, lebo štandardná je čiernobiela a na farebnej by žiaci spolu s profesormi mohli priprávať a tlačiť rôzne reklamné plagáty, pozvánky, fotografie....

Očakávaný prínos projektu

Učebne informatiky a elektrotechniky su vybavené podľa predpísaných štandardov napr. v každej učebni je 20 počítačov, projektor, biela tabuľa... Nákupom uvedených notebookov a tlačiarne by profesori mali viacej možností pre prezentáciu učiva, ktoré by na tento spôsob bolo zaujímavejšie pre žiakov a pre tých žiakov, ktorú chcú vedieť viacej z tejto oblasti by to bolo týmto spôsobom umožnené a možno by to vplývalo aj na zápis do školy nových žiakov prvákov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 2 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 820 € 1 000 € 120,50 € 17,21 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0064/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové transakcie

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0064/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Vyskúšaj sa po slovensky - od 5.5.2023 do 10.6.2023

Srbsko Vzdelávacie výkony zo slovenčiny - od 15.1.2023 do 30.6.2023

Srbsko Multifunkčná tlačiareň - od 5.4.2023 do 30.6.2023

Srbsko Nákup kníh a predplatné na odborné a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 3.5.2023 do 15.7.2023

Srbsko Vybavenie noveho kabinetu informatiky - od 7.5.2023 do 6.8.2023

Srbsko 30 rokov festivalu - Piesen je naša radost - - od 7.5.2023 do 27.8.2023

Srbsko Cez kľúčové ucho - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Denník nepokoja - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Chemické laboratórium - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Laboratórium pre fyziku - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Matematické pomôcky - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Nákup kníh do školskej knižnice - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Výstavba učebne v prírode - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Rekonštrukcia sociálnych zariadení a prezliekarní na ZŠ M.Tita - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Hm, poškrabkám sa za uchom... - od 1.6.2023 do 1.9.2023

Srbsko Modrotlač - od 1.5.2023 do 1.9.2023

Srbsko Nech nás ľahšie vyhľadajú - od 7.5.2023 do 7.9.2023

Srbsko Na lôžku s neviestkou polemikou - od 1.6.2023 do 30.9.2023

Srbsko Od ústia k prameňu - od 1.5.2023 do 30.9.2023

Srbsko Domáci pekelníci - od 3.5.2023 do 1.10.2023

Srbsko Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 2.5.2023 do 10.10.2023

Srbsko Školské vchodové dvere - od 1.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP - od 1.6.2023 do 29.11.2023

Srbsko Nová webová stránka školy - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko Rekonštrukcia strechy, omietky a výmena ústredného vykurovania - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko 250 rokov vzdelávania v materinskej slovenskej reči - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com