zvyšenie štandardu práce profesorov informatiky a elektrotechniky

 

Organizátor

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.8.2022 do 20.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

280

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Gymnázium má dve učebne informatiky a jednu učebňu pre potreby predmetov z oblasti elektrotechniky, ktoré sú vybavené štandardnými počitačmi. Máme zamestnaných troch profesorov z oblasti informatiky a jedného profesora z oblasti elektrotechniky. Pre týchto štyroch profesorov by sme chceli zabezpečit 4 notebooky Lenovo Flex 5 14ALC05 Win10 Home/14FHD Touch/Ryzen 5-5500U/8GB/512GB SSD/FPR/backlit/sivý, ktoré sú nadštandardné, vzhľadom na to, že sa technólogia každým dňom mení a vyvíja a preto je potrebné nové výdobitky techniky vnášat do predmetov, aby boli zaujímavejšie prednašky pre žiakov a aby sa postupovalo s dobov. Týmito pomôckami by sme profesorom umožnili zvýšit štandardy práce, čím by sme zaujali aj terajších žiakov ale aj budúcich študentov. Taktiež by sme chceli zabezpečiť farebnú tlačiareň HP CLJ M479fdn m 107253 w1a79a, lebo štandardná je čiernobiela a na farebnej by žiaci spolu s profesormi mohli priprávať a tlačiť rôzne reklamné plagáty, pozvánky, fotografie....

Očakávaný prínos projektu

Učebne informatiky a elektrotechniky su vybavené podľa predpísaných štandardov napr. v každej učebni je 20 počítačov, projektor, biela tabuľa... Nákupom uvedených notebookov a tlačiarne by profesori mali viacej možností pre prezentáciu učiva, ktoré by na tento spôsob bolo zaujímavejšie pre žiakov a pre tých žiakov, ktorú chcú vedieť viacej z tejto oblasti by to bolo týmto spôsobom umožnené a možno by to vplývalo aj na zápis do školy nových žiakov prvákov.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 2 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 820 € 1 000 € 120,50 € 17,21 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0064/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Iné - bankové transakcie

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0064/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Srbsko Národný kalendár 2024 - ročenka - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com