Vypracovanie webovej stránky Galérie Karola Miloslava Lehotského

 

Organizátor

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.2.2020 do 31.12.2020

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vypracovanie webovej stránky Galérie Karola Miloslava Lehotského na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Prezentácia diel súčasného výtvarného umenia Slovákov v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Zviditeľnenie hodnotných umeleckých diel Slovenských akademických výtvarných umelcov v Srbsku. Prostredníctvom webovej stánky umožniť širšie didaktické - výchovno vzdelávacie prostriedky. Zoznámiť sa s rôznorodým tendenciami a technikami vo výtvarnom umení akademických výtvarných umelcov Slovákov v Srbsku.

Dodatočné informácie

Webovú stánku budú môcť sledovať mnohí percipienti umenia v šírom svete, ktorá môže byť zdrojom i pre edukačné účely.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 680 € 0 € 382,86 € 0,27 € -

Žiadosť číslo 0906/RS/2020 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: Žiadosť nepodporená dotačnou subkomisiou.

Požadované položky: archivácia;tlmočenie, preklady, korektúra;fotografie;nákup PC a tlačiarní;kancelárske potreby;technické zabezpečenie;iné (spresniť v poznámke)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Vyskúšaj sa po slovensky - od 5.5.2023 do 10.6.2023

Srbsko Vzdelávacie výkony zo slovenčiny - od 15.1.2023 do 30.6.2023

Srbsko Multifunkčná tlačiareň - od 5.4.2023 do 30.6.2023

Srbsko Nákup kníh a predplatné na odborné a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 3.5.2023 do 15.7.2023

Srbsko Vybavenie noveho kabinetu informatiky - od 7.5.2023 do 6.8.2023

Srbsko 30 rokov festivalu - Piesen je naša radost - - od 7.5.2023 do 27.8.2023

Srbsko Cez kľúčové ucho - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Denník nepokoja - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Chemické laboratórium - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Laboratórium pre fyziku - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Matematické pomôcky - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Nákup kníh do školskej knižnice - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Výstavba učebne v prírode - od 1.1.2023 do 31.8.2023

Srbsko Rekonštrukcia sociálnych zariadení a prezliekarní na ZŠ M.Tita - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Srbsko Hm, poškrabkám sa za uchom... - od 1.6.2023 do 1.9.2023

Srbsko Modrotlač - od 1.5.2023 do 1.9.2023

Srbsko Nech nás ľahšie vyhľadajú - od 7.5.2023 do 7.9.2023

Srbsko Na lôžku s neviestkou polemikou - od 1.6.2023 do 30.9.2023

Srbsko Od ústia k prameňu - od 1.5.2023 do 30.9.2023

Srbsko Domáci pekelníci - od 3.5.2023 do 1.10.2023

Srbsko Dejiny stavby petrovského chrámu a Jozef Maliak - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Digitálne učebné pomôcky pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 1.6.2023 do 1.10.2023

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 2.5.2023 do 10.10.2023

Srbsko Školské vchodové dvere - od 1.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP - od 1.6.2023 do 29.11.2023

Srbsko Nová webová stránka školy - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko Rekonštrukcia strechy, omietky a výmena ústredného vykurovania - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko 250 rokov vzdelávania v materinskej slovenskej reči - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com