Zachovávanie dlhotrvajúcej spolupráce medzi gymnáziami v Báčskom Petrovci a v Nitre

 

Organizátor

Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.9.2023 do 29.10.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotáciu použijeme na ubytovanie, stravovanie, nákup darčekov pre hostí a vstupenky.

Očakávaný prínos projektu

Stretnutie týchto dvoch škôl slúži predovšetkým na výmenu pedagogických poznatkov a skúseností v dvoch krajinách. Hostia zo zahraničia sú oduševnení tým, ako sme si my Slováci na Dolnej zemi zachovali jazyk a kultúru a že máme dostatočný počet žiakov, ktorí sa zapisujú do gymnázia so slovenskou vyučovacou rečou. Mienime, že aj takáto výmena žiakov v určitej miere vplýva na žiakov, aby sa k nám zapísali aj z druhých prostredí kde žijú Slováci a tým to vplýva aj na zachovávanie nášho jazyka. Naše deti sa takýmto spôsobom naučia aj nové výrazy, ktoré sa použivajú medzi Slovákmi na Slovensku a medzi nami na Dolnej zemi menej alebo vôbec. Obojstranné ovplyvňovanie vytvára aj trvalé priateľstvá detí z dvoch krajín, kde sa okrem dobrej zábavy sumujú dojmy, nové poznatky a vzájomné zbližovanie sa.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 970 € 1 500 € 24,63 € 13,13 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0722/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0722/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami - od 7.6.2023 do 7.12.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výbava do technického kabinétu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Krásna záhradka - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Vydávanie školského multimediálneho časopisu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com