50 rokov využívania investičných krajanských projektov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je povinný uviesť dotačné zmluvy minimálne s nižšie uvedenými projektami (zoznam nie je úplný) do súladu s krajanským zákonom do 28. februára 2023. To znamená definovať dobu využívania dotovanej nehnuteľnost v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie na minimálne 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia.

7/PL/2009 | 2009 | Kutlúra | 130 000 € | Poľsko | Spolok Slovákov v Poľsku

Zakúpenie pozemku pre výstavbu Slovenského kultúrneho centra Hornej Oravy v Jablonke

Minimálna doba využívania: 2009 - 2059 | *** ošetrené dodatkom ***


16/HR/2011 | 2011 | Informácie | 150 000 € | Chorvátsko | Zväz Slovákov v Chorvátsku

Kúpa budovy pre : "Slovenské kultúrne centrum" v Chorvátsku

Minimálna doba využívania: 2011 - 2061 | *** ošetrené dodatkom ***


582/SRB/2012, 175/SRB/2009, 83/SRB/2010, 228/SRB/2011 | 2012 | Kutlúra | 214 400 € | Srbsko | Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku

Múzeum vojvodinských Slovákov – II. časť realizácie projektu

Minimálna doba využívania: 2012 - 2062 | *** ošetrené dodatkom ***


M871/PL/2013, 3/PL/2006, 3/PL/2007, 8/PL/2007, 1/PL/2008, 2/PL/2010 | 2013 | Kutlúra | 263 776 € | Poľsko | Spolok Slovákov v Poľsku

Budova - SKC Nová Belá - výstavba

Minimálna doba využívania: 2013 - 2063 | *** ošetrené dodatkom ***


M907/RO/2013 | 2013 | Kutlúra | 50 000 € | Rumunsko | Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

Termická rehabilitácia Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši

Minimálna doba využívania: 2013 - 2063 | *** ošetrené dodatkom ***


M881/CZ/2014, M859/CZ/2013, M-8/1603/CZ/2012 | 2014 | Kutlúra | 335 752 € | Česká republika | Slovensko - český klub, z.s.

Rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe

Minimálna doba využívania: 2014 - 2064 | zaslaný dodatok odmietli podpísať


0252/HR/2020, 0411/HR/2019, 0013/HR/2018, 0007/HR/2017, 634/HR/2012, M877/HR/2013, M915/HR/2015 | 2020 | Kutlúra | 53 000 € | Chorvátsko | Evanjelický a. v. slovenský cirkevný zbor v Iloku, Chorvátsko

Rekonštrukcia a dostavba kostola v Iloku - dokončenie

Minimálna doba využívania: 2020 - 2070 | *** ošetrené dodatkom ***


0852/PL/2021, M025/PL/2018, 0842/PL/2019, M032/PL/2019, 0889/PL/2020 | 2021 | Kutlúra | 395 000 € | Poľsko | Spolok Slovákov v Poľsku

Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené dodatkom ***


0892/RO/2021, 0692/RO/2020, 0444/RO/2019, 0395/RO/2017 | 2021 | Kutlúra | 65 000 € | Rumunsko | Evanjelická luteránska cirkev v Rumunsku - Cirkevný zbor Butín

Renovácia evanjelického kostola v Butíne

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené dodatkom ***


1048/CA/2021 | 29.11.2020 | Vzdelávanie | 180 000 € | Kanada | Slovak Heritage Foundation of Windsor-Essex County

Prístavba-Izba Slovenského Dedičstva-Slovak Heritage Room

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené dodatkom ***


M015/HU/2021 | 2021 | Vzdelávanie | 2 001 800 € | Maďarsko | Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Rekonštrukcia bývalého kostola pre účely slovenského kultúrneho strediska

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené v dodatku 12/2022 ***


M044/RS/2021 | 2021 | Kultúra | 200 000 € | Srbsko | Obec Bácsky Petrovec

Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Bácskom Petrovci

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené dodatkom ***


M001/HR/2021, M104/HR/2021 | 2021 | Kutlúra | 426 000 € | Chorvátsko | Matica slovacka Rijeka - Matica slovenska Rijeka

Kúpa budovy pre účely MS Rijeka

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené dodatkom ***


M130/RS/2021, 0759/RS/2017 | 2021 | Kutlúra | 65 000 € | Srbsko | Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Starej Pazove

Čiastočná rekonštrukcia budovy Starej - hurbanovskej fary v Starej Pazove, v ktorej sídli aj Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevi v Srbsku

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071 | *** ošetrené v dodatku 12/2022 ***


0572/RS/2022, M131/RS/2021 | 2022 | Kutlúra | 200 000 € | Srbsko | Obec Kovačica

Rekonštrukcia Domu kultúry v Padine

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072 | *** ošetrené dodatkom ***


0666/HR/2022, 0843/HR/2021, 0657/HR/2019 | 2022 | Kutlúra | 143 700 € | Chorvátsko | Slovenské kultúrne centrum Našice

Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072 | *** ošetrené dodatkom ***


0770/IT/2022 | 2022 | Vzdelávanie | 50 789 € | Taliansko | Istituto dei SS. Cirillo e Metodio

Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072 | *** ošetrené dodatkom ***


1111/RO/2022, 1094/RO/2021, M068/RO/2020 | 2022 | Kutlúra | 414 000 € | Rumunsko | Demokratický zväz Slovákov a Cechov v Rumunsku

Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072 | *** ošetrené v zmluve 12/2022 ***


31172/2012/NCTKFHÁT c.1/2012 | 2012 | Kutlúra | 160 000 € | Maďarsko | Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku

Zmluva o poskytnutí podpory Stredisko pilíšskych Slovákov

Minimálna doba využívania: 2012 - 2062 | *** zmluva v súlade s novelou ***

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com