50 rokov využívania investičných krajanských projektov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je povinný uviesť dotačné zmluvy minimálne s nižšie uvedenými projektami (zoznam nie je úplný) do súladu s krajanským zákonom do 28. februára 2023. To znamená definovať dobu využívania dotovanej nehnuteľnost v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie na minimálne 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia.

1111/RO/2022 | 11.4.2022 - 16.12.2022 | Informácie | 150 | 6 000 | 250 000 € | Rumunsko

Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072


0572/RS/2022 | 1.4.2022 - 1.12.2022 | Informácie | 100 | 25 000 | 100 000 € | Srbsko

Rekonštrukcia domu kultúry v Padine - III fáza

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072


0666/HR/2022 | 1.1.2022 - 31.12.2022 | kultúra | 20 | 2 600 | 66 000 € | Chorvátsko

Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072


0770/IT/2022 | 2022 | Vzdelávanie | 21 | 21 | 50 789 € | Taliansko

Rekonštrukcia oplotenia a dvoch hlavných brán

Minimálna doba využívania: 2022 - 2072


0852/PL/2021 | 4.1.2021 - 31.12.2021 | Kultúra | 20 | 3 000 | 75 000 € | Poľsko

Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke III. etapa

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


0843/HR/2021 | 1.1.2021 - 31.12.2021 | Kultúra | 20 | 2 500 | 75 000 € | Chorvátsko

Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


1048/CA/2021 | 29.11.2020 | Vzdelávanie | 9 | 5 000 | 180 000 € | Kanada

Prístavba-Izba Slovenskeho Dedicstva-Slovak Heritage Room

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


M001/HR/2021 | 2021 | Vzdelávanie | 400 000 € | Chorvátsko

Kúpa budovy pre účely MS Rijeka

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


M015/HU/2021 | 2021 | Vzdelávanie | 2 001 800 € | Maďarsko

Rekonštrukcia bývalého kostola pre účely slovenského kultúrneho strediska

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


M044/RS/2021 | 2021 | Kultúra | 200 000 € | Srbsko

Rekonštrukcia a prístavba starej budovy Zhromaždenia obce pre potreby Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


M130/RS/2021 | 2021 | Kultúra | 60 000 € | Srbsko

Čiastočná rekonštrukcia budovy Starej - hurbanovskej fary v Starej Pazove, v ktorej sídli aj Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevi v Srbsku

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


M131/RS/2021 | 2021 | Kultúra | 100 000 € | Srbsko

Rekonštrukcia Domu kultúry v Padine

Minimálna doba využívania: 2021 - 2071


0889/PL/2020 | 18.1.2020 - 26.12.2020 | Kultúra | 20 | 3 000 | 150 000 € | Poľsko

Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke II. etapa

Minimálna doba využívania: 2020 - 2070


M068/RO/2020 | 2020 | Kultúra | 124 000 € | Rumunsko

Zakúpenie budovy a prislúchajúceho pozemku pre Slovenské multifuknčné kultúrne centrum v Nadlaku

Minimálna doba využívania: 2020 - 2070


M025/PL/2018 | 2018 | Kultúra | 150 000 € | Poľsko

Výstavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke na hornej Orave

Minimálna doba využívania: 2018 - 2068


228/SRB/2011 | 2011 | Informácie | 100 000 € |

Rekonštrukcia budovy Národného múzea Slovákov v Srbsku

Minimálna doba využívania: 2011 - 2061


16/HR/2011 | 2011 | Informácie | 150 000 € |

Kúpa budovy pre : "Slovenské kultúrne centrum" v Chorvátsku

Minimálna doba využívania: 2011 - 2061


M881/CZ/2014 | 2014 | Kutlúra | 182 752 € | Česká republika

Rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe

Minimálna doba využívania: 2014 - 2064


M859/CZ/2013 | 2013 | Kutlúra | 150 000 € | Česká republika

Rekonštrukcia priestorov Slovenského domu v Prahe

Minimálna doba využívania: 2013 - 2063


M907/RO/2013 | 2013 | Kutlúra | 50 000 € | Rumunsko

Termická rehabilitácia Teoretického lýcea Jozefa Kozáčka v Bodonoši

Minimálna doba využívania: 2013 - 2063


582/SRB/2012 | 2012 | Kutlúra | 100 000 € | Srbsko

Múzeum vojvodinských Slovákov – II. časť realizácie projektu

Minimálna doba využívania: 2012 - 2062


31172/2012/NCTKFHÁT c.1/2012 | 2012 | Kutlúra | 160 000 € | Maďarsko

Zmluva o poskytnutí podpory Stredisko pilíšskych Slovákov

Minimálna doba využívania: 2012 - 2062

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com