Čiastočná rekonštrukcia budovy Starej - hurbanovskej fary v Starej Pazove, v ktorej sídli aj Ústredný archív Slovenskej evanjelickej a. v. cirkevi v Srbsku

 

Miesto realizácie

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

2021

Oblasť

Kultúra

Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
60 811 € 60 000 € 0,00 € 0,00 € 1,4286 €

Žiadosť číslo M130/RS/2021 (M): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M130/RS/2021

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Viera a náboženstvo

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com