Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Našice, Braće Radića 68, priestor v ktorom pôsobí Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

2 600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vykonávaním projektu sa zabezpečuje financovanie realizácie finalnej fázy rekonštrukcie budovy SKC Našice. Realizácia projektu umožňuje dokončenie rekonštrukcie a následne dávanie objektu do funkcie a tým prispieva k realizácii činnosti SKC Našice v plnom rozsahu.

Očakávaný prínos projektu

Ukončením projektu sa vytvárajú podmienky na kvalitnejší prístup k prípravám a realizáciám projektov, ktoré by viacnásobne vrátili investované a umožnili rozvoj lokálnej a regionálnej kultúrnej infraštruktúry v CHR ako aj lepšiu medzietnickú komunikáciu.

Dodatočné informácie

Oprávnenosť projektu potvrdzuje skutočnosť, že sú Slováci v Chorvátsku najzastúpenejší v Osijecko-baranjskej župe, kde dnes žije okolo 2.800 príslušníkov tejto menšiny, respektíve v obce Našice 1.300 (46 % z celkového počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije na území obce Našice) a skutočnosť, že v Chorvátsku slovenská menšina nemá podobnú inštitúciu.

Pre projekt v roku 2021 bolo Slovenskému kultúrnemu centru Našice prideleno 75.000,00 Eur z požadovaných 143800,00 Eur, preto v tomto roku 2022 žiadame o pridelenie rozdielu vo vyške 68800,00 Eur.
Finančnú konštrukciú a plán prác pripajame z minulého roka 2021, kedže práce nie su zatiaľ vykonané, lebo od Ministerstva hospodárstva čakáme vyjadrenie súvisiace s otázkou či je povinné verejne zaobstaravanie. Zároveň, v súlade so situáciou navyšenia cien v poslednom roku, nevieme kolký obnos prác z celkoveho plánu z roku 2021 by sme vedeli realizovat s pridelenou dotaciou v roku 2021, a teda aj preto pripajame celkovy plan prác, aj ked pre určitu časť prostriedky máme z roku 2021.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 146 120 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
68 800 € 66 000 € 3 440,00 € 26,46 € 17,8959 €

Žiadosť číslo 0666/HR/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Rekonštrukčné práce na budove Slovenského kultúrneho centra Našice – podrobne v prílohe Finančný plán.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0666/HR/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com