Ukončenie rekonštrukcie budovy Slovenského kultúrneho centra Našice (SKC Našice)

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2021 do 31.12.2021

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

20

Počet zasiahnutých

2 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Vykonávaním projektu sa zabezpečuje financovanie realizácie finalnej fázy rekonštrukcie budovy SKC Našice. Realizácia projektu umožňuje dokončenie rekonštrukcie a následne dávanie objektu do funkcie a tým prispieva k realizácii činnosti SKC Našice v plnom rozsahu.

Očakávaný prínos projektu

Ukončením projektu sa vytvárajú podmienky na kvalitnejší prístup k prípravám a realizáciám projektov, ktoré by viacnásobne vrátili investované a umožnili rozvoj lokálnej a regionálnej kultúrnej infraštruktúry v CHR ako aj lepšiu medzietnickú komunikáciu.

Dodatočné informácie

Oprávnenosť projektu potvrdzuje skutočnosť, že sú Slováci v Chorvátsku najzastúpenejší v Osijecko-baranjskej župe, kde dnes žije okolo 2.800 príslušníkov tejto menšiny, respektíve v obce Našice 1.300 (46 % z celkového počtu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny žije na území obce Našice) a skutočnosť, že v Chorvátsku slovenská menšina nemá podobnú inštitúciu.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 146 120 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
143 800 € 75 000 € 7 190,00 € 57,52 € 20,3362 €

Žiadosť číslo 0843/HR/2021 (R): Podporená

Požadované položky: iné (spresniť v poznámke)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0843/HR/2021

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com