Technické vybavenie

 

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.5.2023 do 29.10.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

130

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nové zariadenie čiže televízor a klimatizačné zariadenie s inventorovou technológiou

Očakávaný prínos projektu

Získa sa príjemný priestor pre: mimovládne organizácie a združenia občanov ktorí budú mať kde prijať hostí, zorganizovať zasadnutia a posedenia, pripraviť zákusku a občerstvenie pre delegácie, hostí a umelcov. Ľudový orchester, spevácke skupiny a divadelníci získajú príjemný priestor pre skúšky a čítačky. Znížia sa náklady pre údržbu a zvlášť na vykurovanie. Priestor, v ktorom mimovládne organizácie a združenia občanov budú môcť spoločne písať projekty, plánovať a realizovať spoločné akcie, podujatia a manifestácie, tým že sa na jednom mieste budú stretávať a pôsobiť odborné osoby z rôznych oblastí. Miestnosti budú mať titulára a majiteľa, ktorí budú uskladňovať aktivity, tak aby sa miestnosti maximálne využili a jedna druhú nekryli, ktorí sa budú starať o údržbe a znemožňovať prípadné zneužite istých. Mimovládne organizácie a združenia občanov budú môcť na jednom mieste používať technické zariadenia, ktoré sa teraz nachádzajú v stredisku a ktoré stredisko získalo cestou donácii ako z Úradu pre slovákov žijúcích v zahraniči, tak I donácii okresu Kovačica a úradov srbska, ako sú počítače, tlačiarne, foto aparáty, ozvučenie a osvetlenie / audio a video techniky. Stredisko sa bude starať o ích pravidelnú ochrannu, údržbu, prípadne oprávku a maximálne využitie ( častokrát z dôvodu nedostatočnej koordinácie a neinformovanosti, mimovládne organizácie a združenia občanov berú do prenájmu technické zariadenia čím zvyšujú náklady pri realizácii podujatí a častokrát technické zariadenia, hoci sú nové sú nepoužiteľné kvôli nepoužívaniu, ako sú tlačiarne alebo neodbornej údržby a uskladnenia.) .

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 9 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 820 € 0 € 112,80 € 21,69 € -

Žiadosť číslo 1028/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko 17.bienale slovenských výtvarníkov v Srbsku - od 1.11.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com