Slovenský svetový kalendár on line 2024

 

Organizátor

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2024 do 31.12.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

3

Počet zasiahnutých

5 000

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Svetový kalendár 2024 on line


Na čo sa môžete tešiť, nájdete v úvodníku našej a vašej obľúbenej ročenky.

Slovenský svetový kalendár sa stal našou každodennosťou v takmer všetkých kútoch sveta, či už v tlačenej, alebo v digitálnej podobe na internete. Bolo treba vynaložiť hodne úsilia a času, aby sme sa dostali do povedomia početných slovenských komunít vo svete a máme pocit, že sa nám to v hodnej miere aj podarilo. Jedinečná ročenka, ktorá stavia na slovenskej kultúrnej tradícii národných kalendárov z 19. storočia, je hádam jediná slovenská periodická publikácia, ktorú si krajania pripravujú mimo Slovenska pre všetkých Slovákov vo svete, ale aj na Slovensku, a ktorá je k všetkým otvorená pre spoluprácu. Nasvedčuje tomu fakt, že sa kruh spolupracovníkov Slovenského svetového kalendára z roka na rok šíri. Z druhej strany sa však upevnila sieť stálych spolupracovníkov z početných krajín, ktorí dobre poznajú život a aktivity slovenských komunít v krajinách, ktoré sa stali ich novým domovom.

Najnovšia, 8. edícia Slovenského svetového kalendára na priestupný rok 2024 prináša príspevky z 20 krajín sveta – od Argentíny až po Austráliu, od Kanady a USA až po Blízky východ a Izrael. Aj v najnovšom ročníku nášho kalendára sa dozvedáme tak o minulosti, ale aj o aktuálnych dianiach medzi krajanskými komunitami. Spoznávame významné osobnosti krajanského života v jednotlivých krajinách z minulosti, ale aj v súčasnosti. Stávajú sa nám blízke aktivity vzdelávacích centier v Mníchove a Paríži, alebo početných krajanských folklórnych súborov v európskych krajinách, ale aj v zámorí. Dozvedáme sa o nových, vylepšených podmienkach pre prácu slovenských spolkov, ako je to príklad s krajanmi vo Viedni, alebo o bohatej tlačiarensko-vydavateľskej činnosti Slovákov v Krakove. Tiež sa niečo dozvieme aj o slovenskej rozhlasovej žurnalistike v Temešvári, alebo o tom, ako sa darí mladým slovenským divadelníkom v Londýne... Novinkou v najnovšom ročníku Slovenského svetového kalendára je pokus načrieť aj do športového krajanského života. V najnovšej edícii po prvýkrát píšeme aj o Slovákoch v Izraeli a ponúkame aj šírší pohľad na život a činnosť Slovákov v niekoľkých krajinách znovu nepokojného Blízkeho východu. Teda uviedli sme iba paberky z tém, ktoré nám prináša Slovenský svetový kalendár na priestupný rok 2024, ktorého obsah je, ako vždy, tematicky a žánrovo rôznorodý. Kalendáriovú časť ročenky sme sa tohto roku rozhodli spestriť zábermi z najväčšieho podujatia, ktoré sa koná a zviditeľňuje Slovákov zo zahraničia na Slovensku vďaka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v rámci Podpolianskych slávností na Detve, ktoré pre nás s objektívom sledoval fotograf Ondrej Benka zo Srbska.

Dúfame, že sa nám podarí aj tohto roku zaujať pozornosť čitateľov v celom slovenskom svete.

Slovenský svetový kalendár je ročenka o nás pre nás a preto si ju musíme podporovať, aj ako čitatelia, aj ako dopisovatelia.

Prajeme vám príjemné čítanie.

Vladimír Valentík

Katarína Mosnáková-Bagľašová

Účel projektu

administrácia stránky www.slovenskykalendar.com, poplatky pre domenu,

Očakávaný prínos projektu

Ročenka mapujúca minulosť a súčasný život Slovákov v zahraničí od Austrálie po USA www.slovenskykalendar.com

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 18 300 €.

 

Viac informácií:

https://www.slovenskykalendar.com/download/SSK-2024.pdf


Viac informácií tu


 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 500 € 400,00 € 0,24 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0025/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0025/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com