Technické vybavenie

 

Organizátor

Divadlo VHV Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na nákup technického vybavenia a softwaru.

Očakávaný prínos projektu

Nová technika nám umožní lepšie zaúčať mladé generácie pre technickú zložku divadla, ktorá sa na poli divadelníctva neustále modernizuje. Takto aj mladá generácia bude prejavovať záujem o danú kultúrnu formu, pričom sa v nej môžu bezproblémovo prejaviť, alebo sa tomu aj celoživotne venovať. Nákup novej techniky nám tiež umožní ísť s dobou a vytvárať projekty, ktoré sme doteraz nemali možnosť realizovať pre často nevyhovujúcu techniku. Modernizovanie techniky umožní, aby sa ochotnícke divadlo v Petrovci dostalo na úroveň, ktorú si aj z technickej stránky zaslúži v 21. storočí.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 23 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 495 € 0 € 137,38 € 1,83 € -

Žiadosť číslo 0915/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com