Technické vybavenie spolku

 

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.4.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

40

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zabezpečenie technických pomôcok pre KUS v Selenči, čím sa zabezpečia prajnenšie podmienky na prácu folklórnej, speváckej, hudobnej a divadelnej odbočky.

Očakávaný prínos projektu

zvýšený záujem členov, zvýšen´počet členov, prajnejšie podmienky

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 23 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 800 € 2 500 € 95,00 € 1,27 € 0,0595 €

Žiadosť číslo 0318/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0318/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com