Technické vybavenie kancelárie Matice slovenskej v Srbsku

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

podpora činnosti a materiálno-technické zabezpečenie Matice slovenskej v Srbsku, nákup počítača, projektora a projekčného plátna so stojanom

Očakávaný prínos projektu

Činnosť Matice by bola kvalitnejšia, efektívnejšia a úspešnejšia, čo by prispelo nielen ústrediu Matice ale aj všetkým matičiarom a subjektom s ktorými Matica komunikuje a spolupracuje. Tiež by prispelo širšej verejnosti, ktorú by sme aj na takýto spôsob mohli informovať o všetkých matičných aktivitách.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2023: 1 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 850 € 0 € 1,85 € 0,37 € -

Žiadosť číslo 0256/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com