Technicke vybavenie

 

Organizátor

Darinka Habor

Ukrajina Ukrajina (12 000 krajanov)

Miesto realizácie

Storožnica

Ukrajina Ukrajina (12 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 30.9.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

90

Počet zasiahnutých

6 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Subor sa dlhoročne venuje nie len slovenskemu folklornemu tancu, ale aj organizaciam večerov slovenskej kultury. Udialo sa už 7 fašiangovych plesov v Storožnici pre komutitu slovakov žijucich tu na Zakarpatsku, každoročne majove slavnosti, mikulašske a vianočne večery, ručne dielne pre deti a mladež, vylety a posedenia v kruhu slovakov. Stale častejšie nas kontaktuju rozne televizne projekty, vyskumne organizacie a novinary z celej Ukrajiny, ktory sa zaoberaju menšinamy žijucimi na Ukrajine. A my, ako slovaci sme im tiež velmi zaujmavi. Tento rok sme sa zučastili celoštatneho projektu Vizualny kod (kde sme prezentovali ukrajincam slovenske kroje - ako vizeraju a v čom je ich čaro), tak tiež vo vyskume OSCE - ako sa žije slovakom v zahraniči, v celoštatnom projekte Tajne stranky Ukrajiny .V kategorii - kuchyna, sme reprezentovaly historiju a vyrobu skalickych trdelnikov. Všetky tieto naše vklady do rozvoja a širenia slovenskej kultury na Ukrajine sa skratka nedaju zvladnut bez techniky. Na všetky dokumentalne prace, online stretnutia, prezentacie, maily, hladanie hudby, historije kroja a t.d. potrebujeme vlastny počitač, ktory nemame. Využivame počitač v knižnici, ked nieje obsadeny. A hudbu hladame a trenujeme z mobilom. Tak by nam velmi ulahčilo pracu - keby sme mali vlastni notebook pre roznorode aktivity, ktory by ulahčil pracu nie len v subore, ale aj pre komunitu slovakov žijucich v okoli

Očakávaný prínos projektu

Podpora mladeže z Ukrajini, ktora sa už 14 rokov venuje slovenskemu folkloru a miluje ho. Chceme sa nadalej venovať zachovavaniu korenov našich predkov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 9 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
700 € 0 € 7,78 € 0,12 € -

Žiadosť číslo 1080/UA/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Ukrajina z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com