Technické vybavenie vzdelávacieho centra Zlatá Brána

 

Organizátor

Zuzana Anderson

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hobbs Hill Wood Primary School Hemel Hemstead

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo (110 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2023 do 31.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

80

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Zakúpenie technického vybavenia potrebného na chod vzdelávacieho centra Zlatá Brána v Hemel Hemstead. Laptop, tlačiareň, laminátor

Očakávaný prínos projektu

Zakúpením technického vybavenia ako laptop a tlačiareň budeme môcť poskytovať dostačujúce učebné materiály pre rozvoj nášho centra. Na prípravu didaktických pomôcok pre všetky deti, ktoré centrum navštevujú, bude využitie týchto zariadení obrovským prínosom.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 950 € 0 € 36,88 € 36,88 € -

Žiadosť číslo 1001/GB/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Spojené kráľovstvo

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com