Základná škola kráľa Svätopluka - Nitra

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dražovská 6, Nitra

Viac informácií

zszobor.edupage.org

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Súčasný komplex školy na Dražovskej ulici tvoria štyri budovy. V dvoch z nich sú kmeňové a odborné učebne, v jednej telocvičňa a v jednej školská jedáleň s kuchyňou a dielne. Priestranný školský areál tvorí okrasný park, oddychová zóna s množstvom preliezok, viacúčelové ihrisko, minigolfové ihrisko a dve hokejbalové ihriská. Základná škola je plne organizovaná. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Škola má 19 tried a 435 žiakov. Na prvom stupni je 11 tried a na 2. stupni 8. Škola má počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu fyziky, dielne a telocvičňu.

Veľký a priestranný areál plný zelene poskytuje príležitosť pre pobyt vonku a hry.

Neustále sa snažíme i materiálne obnovovať priestory školy, esteticky ich skrášľovať, dotvárať vlastnými prácami žiakov a pedagógov.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com