Základná škola kráľa Svätopluka - Nitra

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dražovská 6, Nitra

Viac informácií

zszobor.edupage.org

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Súčasný komplex školy na Dražovskej ulici tvoria štyri budovy. V dvoch z nich sú kmeňové a odborné učebne, v jednej telocvičňa a v jednej školská jedáleň s kuchyňou a dielne. Priestranný školský areál tvorí okrasný park, oddychová zóna s množstvom preliezok, viacúčelové ihrisko, minigolfové ihrisko a dve hokejbalové ihriská. Základná škola je plne organizovaná. Jej súčasťou je školský klub detí a školská jedáleň. Škola má 19 tried a 435 žiakov. Na prvom stupni je 11 tried a na 2. stupni 8. Škola má počítačovú učebňu, multimediálnu učebňu, jazykovú učebňu, odbornú učebňu biológie, odbornú učebňu fyziky, dielne a telocvičňu.

Veľký a priestranný areál plný zelene poskytuje príležitosť pre pobyt vonku a hry.

Neustále sa snažíme i materiálne obnovovať priestory školy, esteticky ich skrášľovať, dotvárať vlastnými prácami žiakov a pedagógov.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com