Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave CĎV

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

Viac informácií

cdv.uniba.sk

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vzniklo na základe Rozhodnutia rektora, zo dňa 26. novembra 2004 v súlade s §10 ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 9 ods. 6 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004.

Dňa 1. januára 2021, v nadväznosti na Rozhodnutiu o organizačných zmenách na Rektoráte UK zo dňa 15. decembra 2020, prišlo k zmene organizačnej štruktúry v dôsledku čoho Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave naďalej nefiguruje ako samostatne hospodáriaca súčasť a stáva sa súčasťou rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave v Úseku pre vzdelávanie a sociálne veci.

Vzdelávame dospelých a poskytujeme široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti celoživotného vzdelávania v troch referátoch.

Referát vzdelávania seniorov, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Univerzita tretieho veku.

Referát pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov.

Referát odborného vzdelávania, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje vzdelávanie pre verejnosť.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

10.7.2023 - 28.7.2023 | Vzdelávanie    

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry pre krajanov


18.6.2023 - 22.6.2023 | Vzdelávanie    

Mobilná učebňa slovenského jazyka pre mládež

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com