ZŠ s MŠ Milana Hodžu - Hodžov novinový článok

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Škarniclova 1, Bratislava, 811 01

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com