Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ciele občianskeho združenia:

podporovať všestranného rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

aktivizovať a podporovať rozvoj a skvalitňovanie základného a aplikovaného výskumu na Univerzite Mateja Bela,

umožňovať členom združenia spoluprácu s vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí,

podporovať členov združenia v nadväzovaní vedecko-výskumných kontaktov s inštitúciami v Slovenskej republike,

spolupracovať s orgánmi regionálnej, miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektmi a masmédiami.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2024 0 - - 0 € 0 €
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
2020 1 - - 26 850 € 0 €
2019 1 - - 21 275 € 21 275 €
2018 1 - - 22 000 € 22 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 32 000 € 32 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 4 0 0 102 125 € 75 275 € (74%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com