Občianske združenie Universitas Matthiae Belii

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Ciele občianskeho združenia:

podporovať všestranného rozvoja Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

aktivizovať a podporovať rozvoj a skvalitňovanie základného a aplikovaného výskumu na Univerzite Mateja Bela,

umožňovať členom združenia spoluprácu s vysokými školami v Slovenskej republike a v zahraničí,

podporovať členov združenia v nadväzovaní vedecko-výskumných kontaktov s inštitúciami v Slovenskej republike,

spolupracovať s orgánmi regionálnej, miestnej správy a samosprávy, s podnikateľskými a finančnými subjektmi a masmédiami.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
  2023 0 - - 0 € 0 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
2020 1 - - 26 850 € 0 €
2019 1 - - 21 275 € 21 275 €
2018 1 - - 22 000 € 22 000 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
2016 1 - - 32 000 € 32 000 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2023 4 0 0 102 125 € 75 275 € (74%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajania a krajanské organizácie z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com