51. Folklórny festival Tancuj, tancuj...

 

Organizátor

Kultúrno osvetový spolok Jednota

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 16.6.2023 do 18.6.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1 400

Počet zasiahnutých

4 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizácia najmasovejšieho kultúneho podujatia slovakov mimo Slovenskej republiky - 51. Folklórného festivalu Tancuj, tancuj...

Očakávaný prínos projektu

Zachovávanie a zveľadenie slovenské ľudové tance, skupinové spevy a nástrojovú ľudovú hudbu a tradičné zvyky a obyčaje, dokumentovať a prezentovať folklórnu tvorbu Slovákov v Srbsku, konať odborné porady s cieľom zvyšovania kvality festivalu a jeho hudobných, speváckych a tanečných zložiek, prezentovať tanečné, spevácke a hudobné skupiny slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a zahraničí

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2023: 8 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
15 300 € 8 000 € 10,93 € 3,83 € 0,1905 €

Žiadosť číslo 0015/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0015/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com