Koordinator aktivít spolku

 

Organizátor

Kultúrno osvetový spolok Jednota

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany a prostredia kde sa folklórny súbor zúčastn´na podujatiach

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2023 do 21.12.2023

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

1

Počet zasiahnutých

140

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizacia - koodinacia ročnych aktivít KOS Jednota z Hložian

Očakávaný prínos projektu

Skvalitnenie práce a výsledkov KOS Jednota behom 2023

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 800 € 0 € 2 800,00 € 20,00 € -

Žiadosť číslo 1024/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com