Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti

 

Organizátor

Kultúrno osvetový spolok Jednota

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Hložany, Báčsky Petrovec, R Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 19.5.2024 do 28.6.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

45

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Organizovanie školy ľudovych a spoločenskych tancov kde by sa deti vo veku 5 do 14 rokov učili tancovať pôvodné tance z Hložian ale ispracované tance a pre zújem detí i spoločenské tance - valčík, tango...

Charakteristika projektu

Základním cieľom v začiatku práce školy tanca pre deti bol aby sme si vypestovali tančníkov od malych nôh do folklórneho súboru spolku. Predsa sme sa časom v spolku dozvedeli, že ľudové tance majú pre vývoj dieťaťa nesmierny význam. Sme sa to pokusili vysvetlť rodičom a tak prvý rok sme v škole tanca mali bezmálo 20 detí a minulom 2023 ich bolo 35 ( Hložany sú prostredie ktoré nema ani 2000 obyvateľov). Pochopili to rodičia ktorý také 3-4 deti dali do školy tanca. V samej škole tanca pri nácvikoch deti prevyšujú základnú potrebu aktivity a cvičby a zahŕňajú všetky formy pohybu. V prvom rade chôdza, potom beh a skákanie výrazne ovplyvňujú nevyhnutný fyzický vývoj dieťaťa. Tačením ľudových tancov prostredníctvom rôznych choreografií, ich kombinovaním s ľudovými krojmi a krátkymi prestávkami v obliekaní sa detský organizmus rozvíja a viditeľne zlepšuje využitie slabších končatín. To všetko prispieva k rozvoju koordinácie, pohybovej techniky dieťaťa, umožňuje osvojiť si rýchlosť, silu, vytrvalosť, obratnosť a vytrvalosť. Ľudové tance zabraňujú zlému držaniu tela. Detská hra je okrem pohybu prostriedkom aj na rozvíjanie charakterových vlastností. Vzťahuje sa najmä na vynaliezavosť, smelosť a vytrvalosť. Je to zhruba cieľ našej škly tanca. Naposledy školou tanca už vplivame na zachovanie slovenskosti v našom prostredí. Deti priamo neoslovujeme, ide vyhláška do zakladnej školy a informácia na spoločenské siete ktorú sledujú rodićia a zapisujú deti do školy. Výber nemôžme konsť, skrze toho, že sme male prostredie. Ale praks dokázala, že s tých ‘’zlych’’ tanečn´kov vyriasli opravodový tanečníci

Očakávaný prínos projektu

Deti ktoré budú navštevovať školu tanca neskoršie sa zapoja, stanú sa tanečnicami a tanečníkmi detskej tanečnej skupine KOS Jednota z Hložian. Máme prípad, že sa 5 dievčeniec, ktoré navštevovali školu tanca, stali, i keď veľmi, mladšej tanečnej čiže speváckej skupine. Ak mamemladych tanečníkov nemáme obavu o pestovaní a zchovaní slovem+nskej tradičnej kulture v Hložanoch. Je to dôkazom, že také malé prostredie ako sú Hložany (ani 2000 obyvateľov) ma folklorny súbor ve2lmi dobrej kvantity a kvality.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2023 - 2024: 1 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 600 € 800 € 80,00 € 14,40 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0060/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - vedúci školy a korepetítor:1000.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):500.00; Strava (BV):700.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1400.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0060/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com