Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.5.2023 do 10.10.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

- cestovné náhrady pre štyroch pedagógov,
- poistné,
- ubytovanie ,
- stravné,
- konferenčný poplatok,
-propagácia ,
- bankové poplatky

Očakávaný prínos projektu

Účasťou na konferencii učiteľky:
- Zistia o Štátnom vzdelávacom programe a súčasnou problematikou v predprimárnej výchove,
- Zvýšia vlastnú pedagogickú odbornosť,
- Účasťou vo workshopoch získajú nové zručnosti a spoznaju nové metódy práce,
- Prezentujú informácie a skúseností pedagogickým pracovníkom vo Vojvodine a isté konfrontujú s
platnými v domovskej krajine,
- Vyskúšajú nové metódy, vedomosti a zručností vo vlastnej praxe,
- Nadviažu komunikáciu a diskusiu s pedagógmi v krajine a i mimo,
- Zdokonalia svoju materinskú reč a spoznajú krásy vlasti svojich predkov

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 1 200 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 068 € 600 € 267,00 € 21,36 € 0,0143 €

Žiadosť číslo 0371/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0371/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Srbsko Obohatenie knižného fondu slovenskými knihami - od 7.6.2023 do 7.12.2023

Srbsko Narodný kalendar 2024-ročenka - od 1.1.2023 do 15.12.2023

Srbsko Webové sídlo Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine - od 8.1.2023 do 16.12.2023

Srbsko Internetový ČAROSLOV – spoločný časopis slovenských žiakov z rôznych vojvodinských škôl - od 8.1.2023 do 21.12.2023

Srbsko Diania v Slovenskej Republike prostredníctvom tlače v našej knižnici - od 1.1.2023 do 23.12.2023

Srbsko Nový život-časopis pre literatúru a kultúru - od 1.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Rovina - slovenský magazín - od 2.1.2023 do 25.12.2023

Srbsko Obrázkovo - od 1.4.2023 do 30.12.2023

Srbsko Školský časopis OÁZA - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Záhrada ktorá učí - 2 (pokračovanie) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výbava do technického kabinétu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Krásna záhradka - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Vydávanie školského multimediálneho časopisu - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Aktívne prázdniny-Tancuj tancuj - od 30.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Koncertné vystúpenia v slovenských prostrediach v Srbsku - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mladí herci - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Výmena podlahy a závesov - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nákup nábytku - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detský časopis Zornička - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Stretnutie pod lipami a Cena Rozletov - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Mládežnícky časopis Vzlet - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hlas ľudu on-line - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozprávkovo - od 12.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Ihriskovo - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Elektronické známky - od 1.9.2019 do 14.6.2024

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com