Regionálny slovenský fašiangový ples pilíšskych Slovákov

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Szentendre

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

29.1.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Jedným z najväčších podujatí pilíšskych Slovákov je regionálny slovenský fašiangový ples. Podujatie je tradičný slovenský bál, ktorý sa usporiada už viac ako 20 rokov. Na plese sa stretnú Slováci z celého pilíšskeho regiónu, a radi ho navštevujú aj obyvatelia bratských obcí zo Slovenska. V programe plesu vystupújú pilíšske folklórne skupiny a do tanca hrá pilišska dychovka.
Pri vchode, hostí privítame s malým darčekom a občerstvením. Pozvaným VIP hosťom pripravíme večeru, a v prípade záujmu im zabezpečíme aj ubytovane. Podujatie propagujeme plagátmi a letákmi.

Očakávaný prínos projektu

Ples vo veľkej miere zosilní slovenskú národnostnú identitu a spolupatričnosť Pilíšanov, a viditeľne zachováva slovenskú národnostnú kultúru, piesne a tance.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 700 € 0 € 17,40 € 14,50 € -

Žiadosť číslo 0767/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 1.12.2023 do 16.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com