Účasť na 51. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve a

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

MMRD

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 2 000 € 0,00 € 0,00 € 0,0200 €

Žiadosť číslo M004/HU/2016 (M): Podporená

Požadované položky: MMRD

Schválené položky: MMRD

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M004/HU/2016

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com