Účasť na 52. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve v krajanskom dvore

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2017

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

doprava, strava, ubytovanie, nákup tovaru (dekorácia, prostriedky na varenie, suroviny na varenie, reprezentačné náklady)

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 760 € 1 900 € 0,00 € 0,00 € 0,0190 €

Žiadosť číslo 0422/HU/2017 (R): Podporená

Požadované položky: doprava, strava, ubytovanie, nákup tovaru (suroviny a prostriedky na varenie, výzdoba), reprezentačné náklady

Schválené položky: doprava, strava, ubytovanie, varenie, výzdoba), reprezentačné náklady

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0422/HU/2017

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com