Slovenská kavalkáda pod Pilíšom

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky (Pilisszentkereszt)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

22.2.2020

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom podujatia je zachovať starodú slovenskú fašiangovú tradíciu v Mlynkoch, a vytvoriť novú. Slovenskú kavalkádu navštevujú ľudia z Maďarska a z okolitých krajín. V roku 2020 bude usporiadaná XII. Pilíšska kavalkáda. Program podujatia: slovenská omša, posvätenie šišiek, fašiangový sprievod, s vystupujúcimi skupinami, vystúpenie slovenských folklórnych skupín z okolitých obcí a zo Slovenska, dieľňa Šikovných rúk, slovenský klaun, súťaž v pečení šišiek, Dom slovenských tancov, slovenský fašiangový ples. Zo Slovenska vystupujú: detská folklórna skupina Silešánek, spevácky zbor Matice slovenskej, Výborníci, ABBA Slovakia. Moderovanie je aj po slovensky.Počet vystupujúcich z Maďarska a zo Slovenska 450. Vystupujúcim hradíme cestovné, stravu, a ubytovanie. Náklady hradíme z vlastného rozpočtu, podpory obecnej samosprávy, sponzorov, predaja šišiek, poplatkov od obchodníkov, dotácií. Čakáme 3.000 návštevníkov z okolitých dedín, ale z celého Mad´arska a z okolitých krajín.

Očakávaný prínos projektu

Na podujatí sa stretne veľa Slovákov z celého sveta. Účastníci majú možnosť komunikovať po slovensky, spoznajú starodávne slovenské zvyky a piesne. Môžu si zaspievať po slovensky a zatancovať na slovenskú hudbu. Deti a mladí sa môžu stretnúť so svojimi rovesníkmi zo Slovenska, môžu rozvýjať svoje slovenské jazykové znalosti.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2020: 5 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 900 € 0 € 17,80 € 2,97 € -

Žiadosť číslo 0808/HU/2020 (R): Zrušená

Požadované položky: platby za odborné služby (scenár, réžia, moderovanie, scénografia, dramatizácia, technické služby a pod.);propagácia;predtlačová príprava;tlač (kníh, pozvánok, plagátov a pod.);inštalácia výstav;doprava;ubytovanie;strava;prenájom priestorov;prenájom na ozvučenie a osvetlenie / audio a videotechniky;rekvizity;ocenenia;iné (spresniť v poznámke)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com