275 rokv pod Pilíšom

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky (Pilisszentkereszt)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.9.2022 do 3.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prvých 6 slovenských rodín sa usadilo na území dnešnej dediny v r. 1747, takže v roku 2022 budeme oslavovať 275. výročie príchod Slovákov, čiže znovuzaloženie dediny. Toto výročie sa oslavuje už viac ako 20 rokov. V rámci slávnostného programu položíme veniec k pamätnej tabuli iniciátora týchto osláv.
Na oslavu pozveme predstaviteľov slovenskýych obcí z Pilíšskeho regiónu a bratských obcí zo Slovenska, vedúcich slovenských národnostných organizácií v Maďarsku a zástupcov inštitúcií a organizácií zo Slovenska, s ktorými slovenská samospráva spolupracuje.
Prvý deň bude rodinný deň. Na tento deň pripravujeme programy pre celé rodiny: spoločné športové preteky, kvíz o histórii dediny, dom hier pre deti, dom tanca a na konci dňa slovenský bál.
Na druhý deň v rámci slávnostného programu predstavíme novú choreografiu Pilíšska svadba, ktorú pripravíme k tomuto výročiu. Choreografia - okrem toho, že spracúva všetky starodávne svadobné zvyky - bude pripravená tak, ako keby diváci naozaj boli na svadbe.
Pre predstavenie budeme potrebovať rôzne rekvizity, šaty, kroje.
Miesto podujatia bude v Stredisku pilíšskych Slovákov. Na dvore bude postavený stan, ako to bolo niekedy, keď sa svadby robili ešte doma.

Očakávaný prínos projektu

Ako narodeninové oslavy v rodine majú za cieľ zblížiť rodinných príslušníkov, tak aj v dedine majú za cieľ zblížiť občanov dediny, zosilniť spolupatričnosť a slovenskú národnostnú identitu Mlynčanov i Pilíšanov a zachovať starodávne svadobné tradície.
Od podujatia očakávame aj to, že do produkcie budeme vedieť vtiahnúť aj mladých a možno motivovať ich aj do budúcna.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 900 € 500 € 39,33 € 11,80 € 0,0050 €

Žiadosť číslo 0371/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Krojové vybavenie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0371/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com