Slovenská kavalkáda pod Pilíšom

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

2016

Oblasť

Kultúra

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Bežné výdavky na uhradenie nákladov vystupujúcich a pozvaných hostí zo Slovenska a slovenských komunít zo zahraničia.
Odborné služby, ktoré potrebujeme pri realizovaní projektu, alebo sú zákonom predpísané- ozvučenie, stráž, lekárska pohotovosť, prenájom stanu a javiska
Nákup tovaru - pre detské programy a pečenie šišiek

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2020: 5 500 €.

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 950 € 1 500 € 0,00 € 0,00 € 0,0150 €

Žiadosť číslo 0579/HU/2016 (R): Podporená

Požadované položky: "cestovné náhrady – 800 eur platby za odborné služby – 3.200 eur reprezentačné náklady – 2.450 eur nákup tovaru – 500 eur"

Schválené položky: cestovné náhrady, reprezentačné náklady, nákup tovaru

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0579/HU/2016

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com