Slovenský jazykový kurz

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlnyky (Pilisszentkereszt)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

50

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Hodiny slovenského jazykového kurzu sú dvakrát do týždňa. Pri vyučovaní využívame možnosti modernej techniky, tak ako aj blízkosť Slovenska. Hodiny sú interaktívne, pričom na komunikáciu využívame možnosti poskytnuté výpočtovou technikou a internetu, tak ako aj osobné známosti. Žiaci tak priamo môžu komunikovať s pomocníkmi zo Slovenska. Taktiež pravideľne cestujeme na Slovensko, aby žiaci sa mohli stretnúť živou slovenčinou v rôznych životných situáciách ( v obchode,reštaurácii, u lekára, pri cestovaní...)

Očakávaný prínos projektu

Účastníci nielen sa naučia hovoriť po slovensky, ale spoznajú aj ľudí zo Slovenska, ich život, tak ako aj krásy Slovenska.Pomocou osobného kontaktu s občanmi SR isi osvoja moderný, živý slovenský jazyk.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 15 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 600 € 1 500 € 260,00 € 52,00 € 0,0150 €

Žiadosť číslo 0744/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0744/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Maďarsko Deň budapeštianskych Slovákov - od 2.12.2022 do 17.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com